Vejapjoves2023-07-18

Kaip pakeisti vejapjovės variklio alyvą

Kad vejapjovė veiktų optimaliai, turite kasmet keisti variklio alyvą. Geriausia tai padaryti prieš darbo sezonui prasidedant.

Kaip patikrinti variklio alyvos lygį

DĖMESIO! Per žemas alyvos lygis gali sukelti variklio gedimus. Prieš paleisdami gaminį patikrinkite variklio alyvos lygį.

 1. Pastatykite gaminį ant lygios žemės ir sustabdykite variklį.
 2. Nusukite alyvos bakelio dangtelį su pritvirtintu alyvos lygio matuokliu.
 3. Nuvalykite alyvą nuo alyvos lygio matuoklio.
 4. Visiškai įmerkite alyvos lygio matuoklį į alyvos bakelį, kad išsiaiškintumėte alyvos lygį.
 5. Ištraukite alyvos lygio matuoklį.
 6. Alyva ant matuoklio rodo esamą alyvos lygį.
 7. Jei alyvos lygis žemas, įpilkite variklio alyvos ir vėl patikrinkite alyvos lygį. Pildami alyvos į bakelį, naudokite piltuvą, kad neišsilietų.

PASTABA. Būtina naudoti jūsų vejapjovei rekomenduojamą variklio alyvą. Ji yra nurodyta naudojimo instrukcijoje. Nemaišykite dviejų skirtingų rūšių alyvos.

Kaip pakeisti variklio alyvą

ĮSPĖJIMAS. Iš karto sustabdžius variklį variklio alyva yra labai karšta. Prieš išleisdami variklio alyvą, leiskite varikliui atvėsti. Jei ant kūno patektų variklio alyvos, nuvalykite ją muilu ir vandeniu.

 1. Atjunkite uždegimo žvakės laidą nuo uždegimo žvakės ir padėkite jį tokioje vietoje, kad jis neprisiliestų prie uždegimo žvakės.
 2. Nuimkite variklio alyvos dangtelį / alyvos lygio matuoklę; padėkite šalia ant švaraus paviršiaus.
 3. Išleiskite alyvą naudodami siurblį. Kad alyva neišsilietų, baigę nuvalykite angą.
 4. Alyvos lygio matuokliu patikrinkite, ar visa alyva pašalinta.
 5. Į gaminį įpilkite gaminio naudojimo instrukcijoje nurodytą alyvą ir jos kiekį.
 6. Variklio alyvos lygį patikrinkite alyvos lygio matuokliu.
 1. Paleiskite vejapjovę, kad bakelis visiškai ištuštėtų.
 2. Nuimkite uždegimo kabelį nuo uždegimo žvakės.
 3. Nuimkite alyvos bakelio dangtelį.
 4. Padėkite po vejapjove indą, kad surinktumėte variklio alyvą ir išvengtumėte išsiliejimo.
 5. Pakreipkite įrenginį, kad išleistumėte variklio alyvą iš alyvos bakelio.
 6. Į bakelį įpilkite rekomenduojamos variklio alyvos. Tinkamą variklio alyvos tipą galite rasti gaminio naudojimo instrukcijoje. Nemaišykite dviejų skirtingų rūšių alyvos. Rekomenduojame naudoti variklio alyvą „Husqvarna SAE 30“.
 7. Patikrinkite variklio alyvos lygį.

Ar šis straipsnis buvo naudingas?