Automower®2024-01-30

Kaip kalbėtis su „Alexa“, norint valdyti robotą vejapjovę „Automower®“

Užduoti klausimus arba duoti komandas „Alexa“ galite daugybe būdų. Toliau pateikėme keletą balso komandų pavyzdžių, kuriais pasinaudodami, galėsite lengviau valdyti savo robotą vejapjovę.

Norint robotą vejapjovę „Automower®“ valdyti naudojantis „Alexa“, balso komandas reikia duoti anglų, vokiečių arba prancūzų kalbomis.

„Automower®“ įgūdžio atidarymas

KalbaBalso komanda
Anglų„Launch Automower“ (paleisti „Automower“)
VokiečiųÖffne Automower
PrancūzųOuvre Automower

Tiesioginių komandų davimas arba klausimų uždavimas

KalbaBalso komanda
Anglų

„Ask Automower to/about…“ (nurodyk „Automower“ atlikti / paklausk dėl …)

„Launch Automower and …“ (paleisk „Automower“ ir…)

Vokiečių

Sag Automower er soll …

Frag Automower über …

Prancūzų

Ouvre Automower et/pour …

Demande à Automower de …

Pradėjimas pjauti veją

Komanda „Start“ (paleisti) duodama, norint nepaisyti esamo plano.

„Alexa“ paklaus, kiek laiko norite, kad robotas pjautų veją, jei prieš tai nebūsite nurodę trukmės. Atminkite, kad jei robotas vejapjovė įkraunama, komanda gali būti pradėta vykdyti ne iš karto. Vietoj to gaminys palauks, kol akumuliatorius bus visiškai įkrautas, ir tik tada pradės pjauti veją.

KalbaBalso komanda
Anglų

„Start“ (paleisi)

„Cut the grass for four hours“ (pjauti žolę keturias valandas)

„Override schedule and run for four hours“ (nepaisyti plano ir dirbti keturias valandas)

Vokiečių

Starte

Mähe den Rasen für vier Stunden

Er soll den Zeitplan ignorieren und vier stunden mähen

Prancūzų

Tondre

Tonds pour quatre heures

Ignore le schéma initial puis tonds pour quatre heures

Pristabdymas

Davus komandą „Pause“ (pristabdyti), padėjėjas pristabdys robotą vejapjovę tuo metu esančioje vietoje, kol neduosite naujos komandos.

Atminkite, kad davus balso komandą „Pause“ (pristabdyti), vykdomas ne tas pats veiksmas, kaip paspaudus roboto vejapjovės mygtuką STOP (SUSTABDYTI). Davus balso komandą „Pause“ (pristabdyti), robotą vejapjovę galima lengvai paleisti iš naujo naudojantis programėle „Automower® Connect“ kartu su IFTTT programėle arba su „Alexa“ balso komanda. Tačiau kam nors paspaudus roboto vejapjovės mygtuką STOP (SUSTABDYTI), norint robotą vejapjovę vėl paleisti, jos klaviatūra reikės įvesti PIN kodą ir uždaryti dangtelį.

KalbaBalso komanda
Anglų

„Pause“ (pristabdyti)

„Come to a halt“ (sustoti)

„Stand still Automower“ („Automower“, stovėk)

Vokiečių

Pausen

Halte meinen Automower an

Mach eine Pause

Prancūzų

Pause

Mets en pause

Automower en Pause

Vejos pjovimo tęsimas (pagal planą)

Duokite komandą „Resume“ (tęsti), kad robotas vejapjovė galėtų tęsti darbą pagal esamą planą, pvz., jei prieš tai robotas vejapjovė buvo pristabdyta arba pastatyta.

Ši komanda nereiškia, kad jūsų robotas vejapjovė pradės pjauti veją, nebent plane bus nurodyta, kad šiuo metu turi būti pjaunama veja.

KalbaBalso komanda
Anglų

„Resume“ (tęsti)

„Continue with the schedule“ (tęsti pagal planą)

„Resume according to schedule“ (tęsti darbą pagal planą)

Vokiečių

Fortsetzen

Folge wieder dem Plan

Mach weiter mit dem Zeitplan

Prancūzų

Continuer

Reprendre selon le calendrier de tonte

Reprendre le schéma initial

Roboto vejapjovės pastatymas iki kito suplanuoto naudojimo

Duokite komandą „Park“ ((pastatyti), kad jūsų robotas vejapjovė grįžtų į įkrovimo stotį ir ten pasiliktų per šį vejos pjovimo seansą.

Prasidėjus kitam suplanuotam vejos pjovimo seansui (pvz., kitą dieną), pastatymo komanda nebegalios ir robotas vejapjovė vėl pradės pjauti veją.

KalbaBalso komanda
Anglų

„Park“ (pastatyti)

„Go back home“ (grįžti namo)

„Park until the next scheduled run“ (pastatyti iki kito suplanuoto laiko)

Vokiečių

Parke

Er soll sich ausruhen

Parke bis zum nächsten Einsatz nach Mähplan

Prancūzų

Garer

Retourne à la station de charge

Renvoie mon Automower à la base

Pastatymas X val.

Taip pat robotui vejapjovei galite nurodyti stovėti konkretų valandų skaičių. Praėjus nurodytam laikui, robotas vejapjovė vėl pjaus veją pagal planą.

KalbaBalso komanda
Anglų

„Park for 4 hours“ (pastatyti 4 valandas)

Vokiečių

4 Stunden parken

Prancūzų

Garer pour 4 heures

Pastatymas iki kito pranešimo

Nurodykite robotui vejapjovei stovėti iki kito pranešimo, jei norite, kad ji grįžtų į įkrovimo stotį ir ten liktų, kol neduosite naujos komandos.

Ši komanda skiriasi nuo įprastos pastatymo komandos, nes ją davus taip pat nepaisoma tolesnio suplanuoto darbo laiko. Tai reiškia, kad, nurodžius robotui vejapjovei stovėti iki kito pranešimo, jis nepradės vėl pjauti vejos per kitą suplanuotą vejos pjovimo seansą.

KalbaBalso komanda
Anglų

Pastatymas iki kito pranešimo

„Make my Automower go back home and stay there“ (liepk mano „Automower“ grįžti namo ir ten pasilikti)

„Let my mower return home and stay there forever“ (liepk mano robotui vejapjovei grįžti namo ir pasilikti ten visam laikui)

Vokiečių

Parke meinen Automower bis auf weiteres

Er soll bis auf weiteres parken

Er soll zurück zur Ladestation bis ich ihm Befehle gebe

Prancūzų

Garer jusqu'à nouvel avis

Garer mon Automower jusqu'à nouvel ordre

Garer puis attendre mes instructions

Būsena

Davus komandą „Status“ (būsena), pateikiama glausta naujausia informacija apie tai, ką jūsų robotas vejapjovė tuo metu veikia, taip pat pateikiama tam tikra informacija, kada robotas vejapjovė vėl pradės pjauti veją, jei ji pastatyta į įkrovimo stotį.

KalbaBalso komanda
Anglų

„Status“ (būsena)

„What is my Automower doing?“ (ką veikia mano „Automower“?)

„Find out what my mower is up to“ (sužinok, ką veikia mano robotas vejapjovė)

Vokiečių

Status

Was ist der Status meines Automowers?

Was macht mein Automower gerade?

Prancūzų

État

Quel est son état actuel ?

Qu'est-ce qui se passe avec lui ?

Aktyvaus roboto vejapjovės nustatymas

Jei į „Automower® Connect“ paskyrą esate įtraukę daugiau nei vieną robotą vejapjovę, turite nustatyti, kurį iš jų naudoti kaip aktyvų robotą vejapjovę. Aktyvus robotas vejapjovė – tai tas robotas vejapjovė, kuriam tuo metu duodate komandą. Jei norite pakeisti, kuris robotas vejapjovė turi būti aktyvus, pvz., jei ketinate vykti į vasarnamį, kur veikia kitas robotas vejapjovė, taip pat galite naudoti šias komandas.

Pastaba. Kurį robotą vejapjovę norite aktyviai valdyti balso komandomis, turite nustatyti jūs. Jūsų programėlėje „Automower® Connect“ pasirinktas robotas vejapjovė su „Alexa“ paskyra nesinchronizuojamas.

KalbaBalso komanda
Anglų

„Set active mower“ (nustatyti aktyvų robotą vejapjovę)

„I want to change which mower I control“ (noriu pakeisti valdomą robotą vejapjovę – valdyti kitą)

„Let’s change my active mower“ (pakeiskime mano aktyvų robotą vejapjovę)

Vokiečių

Ich will Standardmäher ändern

Lass mich Defaultmäher wechseln

Ich will mein Standardmäher ändern

Prancūzų

Laisse-moi installer l'Automower par défaut

Je veux changer tondeuse habituelle

Je voudrais installer Automower actif

Aktyvaus roboto vejapjovės rodymas

Ši komanda skirta sužinoti, kuris robotas vejapjovė dabar yra aktyvus, t. y., kurį robotą vejapjovę valdote, kai duodate komandą „Alexa“.

KalbaBalso komanda
Anglų

„Which mower do I control?“ (kurį robotą vejapjovę valdau?)

Aktyvaus roboto vejapjovės rodymas

„Tell me which of my mowers I control“ (pasakyk, kuriuos robotus vejapjoves iš turimų aš valdau)

Vokiečių

Welcher Mäher ist mein Standardmäher?

Wer ist mein Standardmäher?

Welchen meines Automower kontrolliere ich jetzt?

Prancūzų

Quel est mon Automower actif ?

Quel est le robot tondeuse que j'utilise d'habitude ?

Quelle tondeuse puis-je contrôler ?

Kito paleidimo laiko seansas

Komandą Next start time (kito paleidimo laikas) duokite, jei norite sužinoti, kada robotas vejapjovė išvažiuos iš įkrovimo stoties ir vėl pradės pjauti veją.

Pastaba. Jūsų roboto vejapjovės laiko juosta turi būti nustatyta teisingai ir sutapti su nustatymais programėlėje „Alexa“, kitaip „Alexa“ gali pateikti neteisingą datą ir laiką.

KalbaBalso komanda
Anglų

„When’s the next start time?“ (kada kitas paleidimo laikas?)

„When will my Automower start mowing again?“ (kada „Automower“ vėl pradės pjauti veją?)

Vokiečių

Wann fängt er wieder an zu mähen?

Wann mäht mein Automower wieder?

Wann beginnt der nächste Mähauftrag meines Mähers?

Prancūzų

Quelle est l'heure de démarrage ?

Quand va-t-il recommencer à tondre ?

À quelle heure commencera la prochaine tonte ?

Kitos komandos

Žinoma, galite nurodyti „Alexa“ standartines frazes, kaip antai, „Please repeat“ (pakartok), „Help me“ (padėk man), „Cancel“ (atšauk) ir pan.

Taip pat žr.:

Roboto vejapjovės „Automower®“ prijungimas prie „Amazon Alexa“

Bendroji informacija apie tai, kaip kalbėti su „Alexa“

Ką galima nurodyti ar paklausti „Alexa“

Ar šis straipsnis buvo naudingas?