Kaip išvalyti aukšto slėgio plovyklos vandens filtrą

Naudojant aukšto slėgio plovyklą vandens filtras gali pasidaryti nešvarus ir užsikimšti. Taip nutinka, jei gaminys naudojamas dažnai.

Jei vandens filtras pasidarys nešvarus, gali nutrūkti vandens tiekimas ir iš jūsų gaminio nebetekės vanduo.

Vandens filtrą rekomenduojame valyti po kiekvieno naudojimo.

Jei prijungimą prie vandens tiekimo atliksite nuosekliai, sumažės riziką, kad nešvarumai iš sodo žarnos pateks ir vandens filtrą ir ims ten rinktis. Nešvarumai gali užblokuoti gaminį ir dėl to jis gali būti sugadintas.

Kaip išvalyti aukšto slėgio plovyklos vandens filtrą

ĮSPĖJIMAS. Maitinimo jungiklį nustatykite į išjungimo padėtį (0) ir atjunkite maitinimo kištuką nuo maitinimo šaltinio, tik tada atlikite bet kokius gaminio techninės priežiūros darbus.

  1. Nuimkite movą aukšto slėgio plovyklos priekyje.
  2. Replėmis ištraukite gaminio vandens filtrą.
  3. Nuplaukite filtro nešvarumus ir švariai nuskalaukite filtrą iš čiaupo tekančiu vandeniu.
  4. Įdėkite filtrą atgal į aukšto slėgio plovyklą ir prijunkite atgal jungtį.
Ar šis straipsnis buvo naudingas?