Vejapjoves2023-05-04

Kaip išvalyti ar pakeisti vejapjovės oro filtrą

Kad vejapjovė veiktų optimaliai, turite užtikrinti, kad oro filtras būtų švarus ir tinkamai funkcionuotų. Jei oro filtras yra nešvarus ar pažeistas, gali kilti problemų paleidžiant vejapjovę, ji taip pat gali prarasti galią darbo metu.

Oro filtro techninę priežiūrą atlikite dažniau, jei gaminys naudojamas aplinkoje, kurioje daug dulkių.

DĖMESIO! Neužveskite gaminio, jei oro filtras yra išimtas. Nešvarus oras greitina variklio dėvėjimąsi.

Pasirinkite savo gaminiui tinkamą oro filtrą:

Valymas:

Dėl purvino oro filtro variklis gali būti pažeistas arba veikti netinkamai.

 1. Nuimkite oro filtro dangtelį ir išimkite oro filtrą.
 2. Išvalykite filtrą, padaužydami į lygų paviršių. Filtrui valyti nenaudokite tirpiklio su benzinu, žibalo ar suslėgtojo oro.
 3. Montuodami oro filtrą įsitikinkite, kad jis visiškai prigludęs prie filtro laikiklio.

PASTABA. Ilgą laiką naudotų oro filtrų neįmanoma visiškai išvalyti. Reguliariai pakeiskite oro filtrą. Pažeistus oro filtrus visada būtina pakeisti.

Keitimas:

 1. Atstumkite spaustukus, esančius ant oro filtro gaubto.
 2. Atsargiai nuimkite oro filtro gaubtą nuo variklio.
 3. Patikrinkite, ar oro filtras nepažeistas.
 4. Jei oro filtras apgadintas ar pažeistas, pakeiskite jį nauju; įsitikinkite, kad oro filtras yra tinkamas jūsų vejapjovės modeliui.
 5. Uždėkite atvirkštine tvarka.

Valymas:

 1. Nuimkite oro filtro gaubtą (A).
 2. Išimkite polistireninius filtrus (B).
  DĖMESIO. Patikrinkite, ar filtrai nėra pažeisti ar nusidėvėję. Jei jie pažeisti, pakeiskite.
 3. Išvalykite filtrus muiluotu vandeniu.
 4. Praskalaukite filtrus švariu vandeniu.
 5. Nugręžkite vandenį iš filtrų ir palikite juos išdžiūti.
 6. Sutepkite polistireninius filtrus variklio alyva.
 7. Nuspauskite filtrą švaria šluoste, kad pašalintumėte nepageidaujamą alyvą.
 8. Įstatykite filtrą. Įsitikinkite, kad filtras visiškai prigludęs prie oro filtro laikiklio.
 9. Uždėkite oro filtro gaubtą.

Ar šis straipsnis buvo naudingas?