Kaip įjungti gyvatvorių žirkles

Kad gyvatvorių žirklės veiktų optimaliai, reikia tinkamai įjungti.

Kaip įjungti benzinines gyvatvorių žirkles

 1. Kelis kartus nuspauskite siurbliuką, kol pradės pildytis.
 2. Suaktyvinkite oro sklendę.
 3. Traukite, kol variklis ims veikti.
 4. Varikliui sustojus, oro sklendę išjunkite.
 5. Patraukite, kad užvestumėte variklį.
 6. Sukite, kad pasiektumėte normalų sūkių dažnį.

Kaip įjungti „Aspire“ gyvatvorių žirkles

 1. Nuimkite pjovimo agregato apsauginį gaubtą.
 2. Įstatykite įkrautą akumuliatorių.
 3. Žaliame ekrane paspauskite įjungimo / išjungimo mygtuką.
 4. Suimkite priekinę rankeną ir išjunkite akceleratoriaus gaiduko blokatorių.
 5. Suimkite galinę rankeną ir išjunkite akceleratoriaus gaiduko blokatorių.
Ar šis straipsnis buvo naudingas?