Grandininio pjūklo paleidimas

Yra du teisingi grandininio pjūklo paleidimo būdai:

 • ant žemės
 • suspaudus pjūklą tarp kojų

Kad ir kokį paleidimo būdą pasirinktumėte, atminkite, kad visada turi būti įjungtas grandinės stabdys.

Daugelį grandininių pjūklų galima užvesti nustačius vadinamąją dalinės akceleracijos padėtį. Užvedant vienu iš šių būdų neįjungus stabdžio, gali pasisukti grandinė.

Šalto variklio užvedimas

 1. Įjunkite grandinės stabdį.
 2. Jei grandininio pjūklo modelyje yra dekompresinis valdiklis, nuspauskite jį.
 3. Atidarykite sklendę. Jei pjūkle įrengta oro valymo sistema / degalų siurblys, paspauskite siurbtuką keletą kartų, kol viduje pasirodys degalai ir pateks į karbiuratorių.
 4. Užvedimas padėjus ant žemės. Uždėkite dešinę koją ant galinės rankenos ir kaire ranka tvirtai suimkite priekinę rankeną.
  Pjūklo paleidimas suspaudus tarp kojų. Galinę rankeną suspauskite tarp šlaunų ir už dešiniojo kelio. Kaire ranka tvirtai suimkite priekinę rankeną.
 5. Dešine ranka patraukite užvedimo rankeną. Kartokite tol, kol variklis užsives.
 6. * Stumkite oro sklendę (dalinė akceleracija) ir traukite tol, kol pjūklas užsives.
 7. Didinkite akceleraciją, kad variklis pradėtų veikti tuščiąja eiga, tada atleiskite grandinės stabdį.

Karšto variklio užvedimas

Kai variklis karštas, jam užvesti sklendės naudoti nereikės.

Vadovaukitės pirmiau pateiktais nurodymais, praleisdami su sklende susijusius punktus. Jei variklį užvesti sunku, taikykite dalinę akceleraciją.

Dalinės akceleracijos funkciją įjungti galima pirmiausia atidarius sklendę, tada perkėlus valdiklį atgal.

Ar šis straipsnis buvo naudingas?