Grandinės stabdžio atstatymas

Nepamirškite išjungti grandinės stabdį prieš nuimdami sankabos dangtelį, kai ruošiatės nuimti pjovimo juostą ir grandinę. Jei sankabos dangtelis per klaidą nuimamas esant įjungtam grandinės stabdžiui, turėsite atstatyti grandinės stabdį.

Jei kyla problemų iš naujo uždedant sankabos dangtelį, greičiausiai grandinės stabdys yra paliktas įjungtoje padėtyje.

Atsižvelgiant į turimą grandininio pjūklo modelį, grandinės stabdį galima atstatyti dviem būdais:

Kaip atstatyti grandinės stabdį naudojant įrankį

Atstatant grandinės stabdį būtina mūvėti apsaugines pirštines.

  1. Stabdžiui atstatyti į pradinę būklę, sukite grandį pagal laikrodžio rodyklę iki sustojimo. Apatinė grandis turi būti nukreipta į apačią.
  2. Atstatę grandinės stabdį galite vėl surinkti grandininį pjūklą.

Dėmesio! Visada prisiminkite, kad grandinės stabdį veikia didelė įtempimo jėga. Laikykite rankas ir pirštus atokiai nuo grandinės stabdžio juostos atlikdami atstatymo veiksmus.

Kaip atstatyti grandinės stabdį nenaudojant įrankio

  1. Nuimkite juostą ir grandinę, tokiu būdu reikiamus veiksmus atlikti bus lengviau.
  2. Uždėkite gaubtą (sakabos dangtelį) ant pjūklo; galinė gaubto dalis bus atsikišusi kadangi stabdžio juosta neužeis ant sankabos būgnelio (remsis į jo kraštą).
  3. Priveržkite juostos veržles naudodami vien pirštų jėgą.
  4. Pastumkite priekinę rankos apsaugą į priekį, uždėkite ranką ant sankabos dangtelio dalies, užeinančios ant stabdžio rankenos apatinės dalies, ir, spausdami dangtelį, stumkite stabdžio rankeną atgal, taip atleisdami grandinės stabdį sankabos dangtelyje.

Jei reikia papildomos pagalbos, rekomenduojame kreiptis į įgaliotąjį techninės priežiūros atstovą.

Ar šis straipsnis buvo naudingas?