Husqvarna Automower® -kilpailun ehdot ja säännöt

 1. Osallistumalla kilpailuun "Voita Husqvarna Automower® Limited Edition" (“Kilpailu”) hyväksyt nämä ehdot ja säännöt (“Kilpailuehdot”) sekä mahdolliset erityisohjeet, jotka voidaan mainita sähköisissä viesteissä tai sivustolla (“Kilpailun tiedot”). Nämä Kilpailun tiedot saavat etusijan siinä tapauksessa, että näiden Kilpailuehtojen ja Kilpailun tietojen välillä on ristiriita.


  Järjestäjä

 2. Kilpailun järjestäjä on Oy Husqvarna Ab, kotipaikka Helsinki (“Husqvarna”).

 3. Husqvarna voi peruuttaa Kilpailun, Kilpailun tiedot tai Kilpailuehdot tai muuttaa niitä ilman ennakkoilmoitusta. Mahdolliset muutokset julkaistaan joko Kilpailun tiedoissa tai näissä Kilpailuehdoissa.


  Kilpailuun osallistuminen

 4. Kilpailu on avoin kaikille vakituisesti Suomessa asuville. Kilpailun alaikäraja on 18 vuotta.

 5. Husqvarna Groupin ja muiden Kilpailun organisointiin, johtamiseen, markkinointiin tai hallintaan osallistuvien yritysten työntekijät tai heidän lähisukulaisensa eivät saa osallistua Kilpailuun.


  Aikataulu

 6. Osallistumisen alkamis- ja päättymispäivämäärät ovat seuraavat: 28.1. - 7.3.2020. Ennen Kilpailun alkamista ja päättymisen jälkeen vastaanotettuja osallistumisia ei hyväksytä, eivätkä ne osallistu Kilpailuun.


  Kilpailuvastaukset

 7. Yksi henkilö voi lähettää kilpailulomakkeen useita kertoja, mutta uusi lomake korvaa aiemmin lähetetyn vastauksen. Käytännössä siis ainoastaan uusin kilpailuvastaus huomioidaan Kilpailussa.

 8. Kilpailuun voi osallistua vain Kilpailun tiedoissa kerrotulla soveltuvalla tavalla. Tässä tapauksessa lomakkeella, joka on osoitteessa https://www.husqvarna.com/fi-fi/tuotteet/automower-innovation-story/. Henkilö osallistuu Kilpailuun lähettämällä vastaukset Kilpailulomakkeella (“ Osallistuja”).


  Hylkääminen

 9. Osallistumista toisen henkilön puolesta ei hyväksytä, eivätkä yhteisvastaukset ole sallittuja.

 10. Kilpailuvastaukset, jotka ovat epätäydellisiä, virheellisiä tai joita Husqvarna ei ole vastaanottanut, ovat mitättömiä.

 11. Osallistuja, joka osallistuu Kilpailuun tavalla, joka on Husqvarnan mielestä Kilpailuehtojen vastainen tai on luonteeltaan epäoikeudenmukainen muita osallistujia kohtaan, voidaan sulkea Kilpailusta Husqvarnan oman harkinnan mukaan.


  Palkinto

 12. Kilpailun voittaja saa palkinnoksi Husqvarna Automower® Limited Edition -robottiruohonleikkurin asennettuna (“Palkinto”).

 13. Palkintoa ei voi vaihtaa muihin tuotteisiin eikä rahaksi.

 14. Husqvarna pidättää oikeuden vaihtaa Palkinnon tai tarjota vaihtoehtoisen, vastaavan arvoisen palkinnon, jos se on tarpeen Husqvarnan vaikutusvallan ulkopuolisista syistä.


  Voittajan valitseminen ja voitosta ilmoittaminen

 15. Palkinnon voittaa yksi kilpailukysymyksiin oikein vastannut kilpailija. Jos oikeita vastauksia on enemmän kuin yksi, Husqvarna päättää oman harkintansa mukaan voittavan vastauksen määrätyn kysymyksen perusteella. Esimerkki: miksi Automower® Limited Edition sopisi juuri tämän vastaajan puutarhaan.

 16. Husqvarna ottaa yhteyttä voittajaan 21 päivän kuluessa kilpailun päättymispäivämäärästä Kilpailuun osallistuttaessa annettuun sähköpostiosoitteeseen. Voittajalla on 21 päivää aikaa lunastaa Palkinto. Jos Husqvarna ei tavoita voittajaa tämän antaman sähköpostiosoitteen välityksellä tai jos voittaja ei vastaa määritetyn ajanjakson sisällä, Husqvarna pidättää oikeuden valita toinen voittaja näiden Kilpailuehtojen ja Kilpailun tietojen mukaisesti.

 17. Voittaja maksaa kaikki tämän kilpailun Palkintoon mahdollisesti liittyvät verot.


  Henkilötiedot

 18. Husqvarna käsittelee henkilötietoja (esimerkiksi nimiä, sähköpostiosoitteita ja selaushistoriaa), kun Osallistujat lähettävät henkilötietoja kilpailulomakkeella. Henkilötietojen käsittely on tarpeen, jotta Husqvarna voi täyttää Kilpailuehtojen mukaiset velvollisuutensa eli esimerkiksi järjestää kilpailun ja ottaa yhteyttä voittajaan palkinnon toimittamista varten. Täten Husqvarna myös toimii tietojen rekisterinpitäjänä. Henkilötietojen käsittelyn oikeusperuste on yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR) kohdassa 6.1 (b). Husqvarna säilyttää henkilötietoja vain Kilpailun ajan huomioiden edellä olevan kohdan 17.

 19. Lisätietoja muun muassa soveltuvan tietosuojalainsäädännön mukaisista Osallistujien oikeuksista ja Husqvarnan henkilötietojen käsittelystä on osoitteessa https://privacyportal.husqvarnagroup.com.


  Vastuu

 20. Husqvarna ei vastaa hävinneistä, viivästyneistä, harhaan ohjautuneista tai epätäydellisistä kilpailuvastauksista tai kilpailuvastauksista, joita ei voi toimittaa tai jotka eivät voi osallistua teknisestä tai muusta syystä. Todiste lähetyksestä ei ole todiste vastaanotosta.

 21. Husqvarna ei vastaa mistään Kilpailun osallistujan kärsimistä tai Palkinnon hyväksymisestä aiheutuneista vahingoista, menetyksistä tai vammoista.

 22. Näitä ehtoja sovelletaan rajoittamatta ja sitovan lainsäädännön mukaisesti Osallistujien laillisiin oikeuksiin.


  Muuta

 23. Minkään näiden Kilpailuehtojen ehdon mitättömyys tai toimeenpanokelvottomuus ei vaikuta muiden ehtojen pätevyyteen ja toimeenpanokelpoisuuteen. Jos jokin näiden Kilpailuehtojen ehto todetaan mitättömäksi tai muuten toimeenpanokelvottomaksi tai laittomaksi, nämä Kilpailuehdot pysyvät muilta osin voimassa aivan kuin virheellinen tai laiton ehto ei sisältyisi niihin.

 24. Näitä Kilpailuehtoja tulkitaan Suomen lakien mukaisesti paikallisen pakollisen lainsäädännön mukaan.