Uutiset ja media

Doom® (1993) Automower® Beta Update -käyttöehdot

Doom® (1993) Automower® Beta Update (katso määritelmä alta) on ohjelmisto, jonka tarjoaa Husqvarna AB, rekisterinumero 556000-5331, SE-561 82 Huskvarna, Ruotsi (”Husqvarna”). Rekisteröityessään Doom® (1993) Automower® Beta Update -ohjelmiston latausta, käyttöoikeutta, asennusta tai muuta käyttöä varten, käyttäjä sitoutuu noudattamaan näitä ehtoja.

Ohjelmisto sisältää Chocolate Doom -pelimoottorin ohjelmistokokonaisuuden, joka on mukautettu käytettäväksi tietyissä Husqvarna Automower NERA® -robottiruohonleikkurimalleissa, pääasiassa malleissa Husqvarna Automower® 450X NERA, Husqvarna Automower® 430X NERA, Husqvarna Automower® 320 NERA, Husqvarna Automower® 310E NERA ja Husqvarna Automower® 410XE NERA (”Chocolate Doom Automower®-ruohonleikkuri”), sekä tarvittavat WAD-tiedostot (”WAD-ohjelmisto”) (yhdessä ”Doom® (1993) Automower® Beta Update”).

Vain edellä mainittujen Husqvarna Automower® NERA -robottiruohonleikkurimallien omistajat voivat ladata Doom® (1993) Automower® Beta Update -ohjelmiston Husqvarna Automower® Connect -sovelluksen kautta. Jotta leikkurin omistaja voi käyttää Doom® (1993) Automower® Beta Update -ohjelmistoa, hänen on rekisteröidyttävä päivitystä varten osoitteessa www.husqvarna.com/register-doom. Viimeinen mahdollinen rekisteröintipäivä on 26. elokuuta 2024. Husqvarna asettaa Doom® (1993) Automower® Beta Update -ohjelmiston ladattavaksi Automower® Connect -sovelluksen kautta. Rekisteröinnin jälkeen voi kestää viikko, ennen kuin Doom® (1993) Automower® Beta Update on pelattavissa Automower®-robottiruohonleikkurilla. Doom® (1993) Automower® Beta Update on saatavilla vain maissa, jotka on mainittu osoitteessa https://www.husqvarna.com/doom.

Käyttäjä vahvistaa olevansa vähintään 18-vuotias ja hyväksyy, että Doom® (1993) Automower® Beta Update ja siihen liittyvät toiminnot ovat pelattavissa vain Automower®-robottiruohonleikkurilla aikavälillä 9.4.–9.9.2024, jonka jälkeen Doom® (1993) Automower® Beta Update® poistetaan käyttäjän Husqvarna Automower® -robottiruohonleikkurista siten, että Husqvarna julkaisee toisen ohjelmistopäivityksen. Käyttäjä hyväksyy myös, että Husqvarna ei suosittele Doom® (1993) Automower® Beta Update -ohjelmiston lataamista, asentamista tai säilyttämistä Husqvarna Automower® -robottiruohonleikkurissa käyttäjän omasta aloitteesta 9.9.2024 jälkeen ja että näin toimiminen voi vaikuttaa kielteisesti Husqvarna Automower® -robottiruohonleikkurin suunniteltuun toimintaan, ja se voi esimerkiksi estää tulevat Husqvarna Automower® -robottiruohonleikkurin ohjelmistopäivitykset.

Käyttäjä hyväksyy myös, että WAD-ohjelmisto on lisensoitu Husqvarnalle rajoitetun käytön ohjelmistolisenssisopimuksen nojalla, ja siten käyttäjä myös itse sitoutuu noudattamaan kyseistä lisenssiä. Lisenssissä esimerkiksi määrätään, että käyttäjä ei saa muokata, kääntää, purkaa, takaisinkääntää, takaisinmallintaa tai luoda johdannaisteoksia WAD-ohjelmiston pohjalta. Lisenssissä määrätään myös, että käyttäjä hyväksyy, ettei WAD-ohjelmistoa saa lähettää, siirtää tai viedä mihinkään maahan Yhdysvaltain vientihallintolain vastaisesti ja että käyttäjä ei millään muulla tavalla käytä WAD-ohjelmistoa sovellettavien lakien vastaisesti. Muita velvoitteita sovelletaan. Hae lisenssi täältä: WarrensDream/doom-wad-shareware-license.txt at master · ChrisJan00/WarrensDream · GitHub.

Husqvarna pidättää oikeuden kieltää tiettyä omistajaa lataamasta tai käyttämästä Doom® (1993) Automower® Beta Update -ohjelmistoa ja peruuttaa Doom® (1993) Automower® Beta Update -ohjelmistopäivityksen milloin tahansa oman kohtuullisen harkintansa mukaan. Edellä mainitut päivämäärät ovat viitteellisiä eikä Husqvarna ole sidottu niihin.

Käyttäjä hyväksyy nimenomaisesti, että Doom® (1993) Automower® Beta Update -ohjelmiston käyttö tapahtuu tämän omalla vastuulla. Doom® (1993) Automower® Beta Update on beta-versio, ja se toimitetaan sellaisenaan ja ilman minkäänlaista takuuta. Husqvarna kieltää täten kaikki esitykset ja takuut, suorat tai epäsuorat, mukaan lukien rajoituksetta takuut myyntikelpoisuudesta, tyydyttävästä laadusta, käytettävyydestä, tai sopivuudesta tiettyyn käyttötarkoitukseen ja kolmansien osapuolien oikeuksien loukkaamattomuudesta. Husqvarna ei takaa Doom® (1993) Automower® Beta Update -ohjelmiston turvallisuutta, ajantasaisuutta tai saatavuutta eikä tee niistä mitään esityksiä. Husqvarna ei takaa, että Doom® (1993) Automower® Beta Update -ohjelmistossa ei ole viruksia tai muita haitallisia elementtejä. Kaikki esitykset, takuut tai ehdot suljetaan pois lain sallimassa laajuudessa.

Husqvarna ei ole missään tapauksessa vastuussa mistään suorista, epäsuorista, välillisistä, rangaistusluonteisista, erityisistä tai satunnaisista vahingoista (mukaan lukien rajoituksetta vahingoista, jotka johtuvat liiketoiminnan, sopimuksen, tulojen, tai tietojen menetyksestä, henkilövahingoista tai liiketoiminnan keskeytymisestä), jotka aiheutuvat Doom® (1993) Automower® Beta Update -ohjelmiston käytöstä tai käytön estymisestä tai näistä ehdoista millään tapaa, vaikka Husqvarnalle olisi kerrottu tällaisten vahinkojen mahdollisuudesta. Tässä määritettyjen ehtojen lisäksi Husqvarna ei missään tapauksessa ole vastuussa mistään Doom® (1993) Automower® Beta Update -ohjelmiston virheistä, epätarkkuuksista, laiminlyönneistä tai muista puutteista. Samat ehdot koskevat myös ohjelmiston ja Husqvarnan työntekijöiden, edustajien ja muiden toimijoiden henkilökohtaista vastuuta.

Husqvarna hallitsee, ylläpitää ja hallinnoi Doom® (1993) Automower® Beta Update -ohjelmistoa Ruotsin toimitiloistaan. Jos käytät Doom® (1993) Automower® Beta Update -ohjelmistoa Ruotsin ulkopuolelta, olet vastuussa kaikkien paikallisten lakien noudattamisesta. Näitä ehtoja ja kaikkea Doom® (1993) Automower® Beta Update -ohjelmiston käyttöä hallitaan ja tulkitaan Ruotsin lakien mukaisesti sen lainvalintasääntöjä lukuun ottamatta. Kaikissa näitä ehtoja koskevissa kiistoissa ensisijainen tuomioistuin on Tukholman raastuvanoikeus edellyttäen, että mikään näissä ehdoissa ei estä pakollisen ja sovellettavan lain soveltamista ja toimeenpanoa.