Brushcutter 336 RK grass blade close up
  1. Opas
  2. Suositellut tuotteet
Ohjeet ja oppaat

Ruohoterän vaihtaminen ruohoraivuriin

Husqvarna-ruohoraivurin siima on helppo vaihtaa ruohoteräksi – seuraa vain alla olevia yksinkertaisia ohjeita. Vaihda siimapää paikassa, jossa pudonnut työkalu tai mutteri on helppo nähdä.

Ruohoterän vaihtaminen vaihe vaiheelta

  1. Poista siimapää asettamalla lukkotappi kulmavaihteen takaosan pieneen reikään. Käännä siimapäätä, kunnes lukkotappi lukittuu paikalleen.
  2. Irrota siimapää kääntämällä sitä myötäpäivään.
  3. Aseta ruohoterä jousilevyn päälle.
  4. Aseta tukikuppi ruohoterän päälle.
  5. Aseta tukilaippa tukikuppiin.
  6. Kiinnitä lukitusmutteri kääntämällä sitä vastapäivään.
  7. Aseta lukkotappi taas kulmavaihteen toisella puolella olevaan reikään. Kiristä lukitusmutteri kääntämällä hylsyavainta vastapäivään.