Automower NERA wire free installation - web use only
Ohjeet ja oppaat

Toimiiko Husqvarna EPOS™ -tekniikka pihallani?

Alla olevien tietojen avulla voit arvioida ennen ostopäätöstä, sopiiko tämä tekniikka nurmikollesi. Paikallinen jälleenmyyjä tekee tarvittavan pihatarkastuksen, kun ostat Husqvarna Automower® NERA -malliston leikkurin, jossa on Husqvarna EPOS -lisäosasarja.

7 vaihetta
01.
Viiteaseman sijoittaminen

Viiteasema on asennettava vähintään kahden metrin korkeudelle ja lähelle virtalähdettä. Leikkurin käyttövarmuuden takia viiteasema on sijoitettava niin, että sillä on avoin näkyvyys taivaalle eli vähintään 135° asteen levyinen esteetön kartiomainen alue. Optimaalisen peittoalueen saavuttamiseksi viiteaseman on käytettävä samoja satelliitteja kuin leikkurin.

BWF installation reference station
02.
Latausaseman sijoittaminen

Latausasema on sijoitettava siten, että sen edessä on avoin alue ja esteetön näkymä taivaalle. Sitä ei siis voi sijoittaa puiden tai katonreunan alle. Sen tulee myös sijaita lähellä virtalähdettä. Koholla olevien esineiden, kuten pensasaitojen ja rakennusten, on oltava vähintään kuuden metrin etäisyydellä latausasemasta, jotta satelliittien ja latausaseman välinen signaali ei häiriinny.

03.
Kapeat käytävät

Nurmikolla olevien kapeiden käytävien, joiden reunoilla on koholla olevia kohteita, kuten rakennuksia, pensasaitoja tai puita, välisen etäisyyden on oltava vähintään neljä metriä, jotta ne sisällytetään varmasti leikkuualueeseen. Alle neljän metrin levyisille alueille voi luoda kulkureitin, jotta leikkuri voi kulkea käytävää pitkin leikkaamatta sitä.

BWF installation narrow passages
04.
L-kirjaimen muotoiset koholla olevat kohteet – korkeus vähintään 1 m

Työskentelyalueella olevat L-kirjaimen muotoiset rakennukset, pensaat tai puut voivat häiritä satelliittisignaaleja. Se saattaa vaikuttaa leikkurin toimintaan kyseisellä alueella. Esimerkiksi L-kirjaimen muotoisen talon kulmakohdassa työalue on sijoitettava vähintään 1,5 metrin etäisyydelle rakennuksesta.


BWF installation L shape areas
05.
U-kirjaimen muotoiset koholla olevat esineet – korkeus vähintään 1 m

Työskentelyalueella olevat U-kirjaimen muotoiset rakennukset, pensaat tai puut voivat häiritä satelliittisignaaleja. Se saattaa vaikuttaa leikkurin toimintaan kyseisellä alueella. Leikkurin ympärillä on oltava vähintään kuusi metriä vapaata tilaa, jotta se toimii luotettavasti kyseisellä alueella. Yli kolme metriä korkean U-kirjaimen muotoisen rakennuksen leveyden on oltava kaksinkertainen sen korkeuteen nähden, jotta se sisällytetään leikkuualueeseen.

BWF installation U shape areas
06.
Työskentelyalueella olevat puut

Leikattavalla nurmikolla olevat puut, joiden latvus on yli neljä metriä leveä, saattavat häiritä satelliittisignaalia. Leikkuri ei siis saa tarkkoja sijaintitietoja satelliitin kautta, mikä saattaa vaikuttaa leikkurin toimintaan.

Leikkuri leikkaa tietyn matkan tarkasti muiden sensoreiden avulla, joten alle neljän metrin kokoinen puiden peittämä alue ei haittaa leikkuuta.

BWF installation virtual boundaries
07.
Esineiden lähellä sijaitsevat puut

Pensasaitojen tai rakennusten ja puiden latvusten on oltava vähintään neljän metrin etäisyydellä. Leikkuri leikkaa tietyn matkan tarkasti muiden sensoreiden avulla, mutta esteiden lähellä olevat suuret, tiheät puut saattavat peittää satelliittisignaalit ja saada leikkurin pysähtymään.

BWF installation tree areas

Oletko valmis seuraavaan vaiheeseen?

Jos haluat ostaa EPOS-lisäosasarjalla varustetun Automower® NERA -leikkurin, ota yhteys paikalliseen jälleenmyyjään pihatarkastusta varten.

Etsi jälleenmyyjä

Lue lisää Automower® NERA -valikoimasta.

Lisätietoja

Katso vaiheittaisesta oppaasta lisätietoja Automower® NERA -leikkurin ja EPOS-lisäosasarjan asentamisesta.

Asennusopas