Instruktionsböcker

Att arbeta med motorsåg omfattar många olika arbetssituationer med både enkla och mer komplicerade moment. Motorsågen är ett mycket effektivt redskap, men det kan också vara ett farligt sådant om det används på ett felaktigt sätt. För att undvika olycksrisker och onödig ansträngning bör du använda rätt arbetsteknik, bästa tänkbara säkerhetsutrustning och en modern motorsåg med fungerande säkerhetsdetaljer.

Här finner du Husqvarnas grundböcker i säker och effektiv motorsågsanvändning. Instruktionsböckerna består av två delar och går att ladda ner och eller läsa online.

Grundbok del 1

Grundbok del 2