Forest
Legal

Condiții de utilizare

License

Informații generale

Acest site web și site-urile subordonate acestuia (numite împreună „Site") sunt publicate și întreținute de Husqvarna AB (publ)/GARDENA GmbH sau companiile, filialele sau sucursalele (denumite împreună HUSQVARNA) din grupul său. Utilizarea Site-ului de către dvs. este supusă unui acord legal între dvs. și HUSQVARNA (“Acord”). Utilizând acest Site confirmați că ați citit, ați înțeles și ați acceptat termenii și condițiile și toate documentele corelate.

Licență

În conformitate cu termenii și condițiile impuse prin prezentul acord, HUSQVARNA vă acordă dreptul neexclusiv, netransferabil, limitat de a accesa, utiliza și afișa prezentul Site și materialele de pe acesta. Dvs. sunteți de acord să nu întrerupeți sau să încercați să întrerupeți în niciun mod funcționarea Site-ului.

HUSQVARNA vă autorizează să vizualizați și să descărcați informațiile („Materialele”) de pe Site numai pentru utilizarea dvs. personală, necomercială. Această autorizare nu reprezintă un transfer al titlului materialelor și al copiilor materialelor și este supusă următoarelor restricții: 1) dvs. trebuie să păstrați în toate exemplarele descărcate ale Materialelor toate informațiile de copyright și alte informații proprietare conținute în Materiale; 2) dvs. nu puteți modifica Materialele în niciun mod și nu le puteți reproduce sau afișa public, executa, distribui sau comunica în niciun alt mod în scopuri publice sau comerciale și 3) nu trebuie să transferați Materialele către nicio altă persoană, cu excepția situației în care o înștiințați cu privire la obligațiile care decurg din prezenții termeni și condiții de utilizare, iar aceasta este de acord să îi respecte. Dvs. sunteți de acord să respectați toate restricțiile suplimentare afișate pe Site, așa cum ar putea fi acestea actualizate la anumite intervale de timp. Prezentul Site și toate materialele sunt protejate prin legile drepturilor de autor și tratatele internaționale. Dvs. sunteți de acord să respectați toate legile internaționale privitoare la drepturile de autor când utilizați prezentul Site și să nu permiteți copierea neautorizată a Materialelor. HUSQVARNA nu vă acordă niciun drept explicit sau implicit asupra niciunui brevet, proiect, marcă comercială, drept de autor sau secret comercial.

Garanțiile acordate utilizatorului

Dvs. vă asumați responsabilitatea și garantați că veți utiliza Site-ul în conformitate cu prezentul Acord, inclusiv cu legile și prevederile prezentului Acord și că veți respecta toate politicile și regulile prezente și viitoare de utilizare a Site-ului. Dvs. sunteți de acord că nu veți utiliza site-ul pentru: (a) a transmite mesaje spam sau nesolicitate; (b) a pretinde că reprezentați compania HUSQVARNA sau a vă asuma o identitate falsă sau a permite unui terț să își asume identitatea dvs.; (c) a falsifica anteturi sau a manipula în alt mod identificatorii pentru a masca originea oricărui conținut transmis prin intermediul site-ului; (d) a vă declara fals legătura cu o persoană fizică sau juridică; (e) a acționa într-o manieră care afectează negativ abilitatea altor utilizatori de a utiliza site-ul; (f) a vă implica în activități care ar putea încălca legile în vigoare, (g) a posta sau transmite orice materiale care încalcă în orice mod drepturile altor persoane sau care sunt ilegale, abuzive, calomniatoare, vulgare sau supărătoare în alt mod sau care conțin reclame sau solicitări referitoare la servicii sau produse sau (h) a colecta sau stoca date personale despre alți utilizatori, cu excepția cazurilor în care sunteți autorizați de acei utilizatori în acest sens.

Confidențialitate

Informații despre practicile de confidențialitate ale HUSQVARNA, despre modul în care vă colectăm și vă gestionăm datele cu caracter personal și despre modul în care vă protejăm confidențialitatea pot fi găsite în Politica de confidențialitate HUSQVARNA. Prin utilizarea acestui Site sunteți de acord ca datele dumneavoastră cu caracter personal să fie folosite în conformitate cu Politica de confidențialitate HUSQVARNA.

Modificările

HUSQVARNA își rezervă dreptul de a schimba, modifica, adăuga sau elimina, la propria discreție, orice porțiune a prezentului Acord, integral sau parțial, în orice moment și fără aviz prealabil. Modificările aduse prezentului Acord vor intra în vigoare în momentul publicării pe Site. Continuarea utilizării Site-ului de către dvs. în urma publicării oricărei modificări a prezentului Acord va fi considerată a reprezenta acceptarea modificării respective.

HUSQVARNA nu va avea nicio obligație legală în temeiul prezentului acord și își rezervă toate drepturile legale în legătură cu o astfel de nerespectare.

Drepturi de proprietate intelectuală

Confirmați și sunteți de acord că toate drepturile de proprietate intelectuală (inclusiv, dar fără a se limita la acestea, drepturile de autor, brevetele, know-how, informațiile confidențiale, drepturile la baza de date și drepturile la mărcile comerciale și proiectele înregistrate sau neînregistrate) de pe Site aparțin HUSQVARNA sau partenerilor săi licențiați. Portofoliul și drepturile de proprietate intelectuală care decurg din utilizarea acestor drepturi de proprietate intelectuală deținute de HUSQVARNA vor fi puse în aplicare de HUSQVARNA.

Dvs. sunteți de acord și confirmați că nu veți utiliza și nicio prevedere a prezentului Acord nu vă acordă niciun drept să utilizați mărcile comerciale, denumirile comerciale, mărcile de servicii, siglele, numele de domenii sau alte caracteristici distinctive ale mărcii HUSQVARNA.

Rețineți că orice informații, sugestii nesolicitate, idei sau alte materiale trimise vor fi considerate ca nefiind confidențiale și proprietare. Dacă trimiteți orice informații sau materiale, cu excepția declarației cu informații despre brevete, așa cum este descrisă în Politica Husqvarna cu privire la ideile nesolicitate, acordați companiei HUSQVARNA o licență nerestricționată, fără redevențe, irevocabilă și internațională pentru utilizarea, reproducerea, afișarea, executarea, modificarea, transmiterea și distribuirea acelor materiale și informații și, de asemenea, sunteți de acord că HUSQVARNA poate să utilizeze orice idei, concepte, know-how sau tehnici pe care ni le trimiteți în orice scop. Pentru informații suplimentare, consultați Politica HUSQVARNA cu privire la ideile nesolicitate.

 

Software

Orice software care ar putea fi disponibil pentru descărcare de pe acest site web („Software-ul”) este înregistrat prin copyright în numele companiei HUSQVARNA și/sau al furnizorilor săi.

Utilizarea Software-ului este guvernată de condițiile acordului cu utilizatorii finali, dacă există un astfel de acord, care însoțește Softwareul sau este integrat în acesta („Acordul de licențiere”). Dacă nu se specifică altfel în Acordul de licențiere, Software-ul este disponibil pentru descărcare numai de către utilizatori finali. Orice reproducere sau redistribuire a Software-ului care nu respectă Acordul de licențiere poate atrage pedepse civile și penale.

FĂRĂ A LIMITA PREVEDERILE MAI SUS MENȚIONATE, COPIEREA SAU REPRODUCEREA SOFTWAREULUI PE ORICE ALT SERVER SAU LA ORICE ALTĂ LOCAȚIE PENTRU REPRODUCERE SAU REDISTRIBUIRE ULTERIOARĂ ESTE INTERZISĂ ÎN MOD EXPLICIT.

DACĂ EXISTĂ O GARANȚIE ACORDATĂ PENTRU SOFTWARE, ACEASTA ESTE ACORDATĂ NUMAI ÎN CONFORMITATE CU CONDIȚIILE ACORDULUI DE LICENȚIERE. CU EXCEPȚIA GARANȚIEI MENȚIONATE ÎN ACORDUL DE LICENȚIERE, HUSQVARNA DECLINĂ PRIN PREZENTA ORICE GARANȚIE ȘI CONDIȚIE REFERITOARE LA SOFTWARE, INCLUSIV TOATE GARANȚIILE IMPLICATE ȘI CONDIȚIILE DE VANDABILITATE, ADECVATE PENTRU UN ANUMIT SCOP, TITLU ȘI NEÎNCĂLCARE.

Site-uri web terță parte

Pentru comoditate, prezentul Site ar putea include legături către site-uri de pe internet deținute, publicate și întreținute de terți. HUSQVARNA nu încearcă să monitorizeze Conținuturile site-urilor terțe, HUSQVARNA nu își asumă responsabilitatea pentru acuratețea sau corectitudinea unor astfel de site-uri ale terților.

Legături externe către Site

Toate legăturile către Site trebuie aprobate în scris de HUSQVARNA, iar HUSQVARNA își exprimă acordul pentru legături în care: (i) legătura este formată numai din text și conține numai numele „HUSQVARNA", fără mărci comerciale proprietare ale HUSQVARNA sau ale deținătorilor săi de licență; (ii) legătura este direct către www.husqvarna.com, nu către o subpagină; (iii) legătura, atunci când este accesată de un utilizator, afișează pagina pe ecran complet, într-o fereastră de browser completă și funcțională, nu într-un „cadru" de pe site-ul web pe care se află legătura; și (iv) aspectul, poziția și alte detalii ale legăturii nu creează impresia falsă că o entitate sau activitățile sau produsele sale sunt asociate cu compania HUSQVARNA sau sponsorizate de aceasta și nu afectează sau au un impact negativ asupra reputației asociate cu numele și mărcile comerciale ale companiei HUSQVARNA și ale afiliaților săi. HUSQVARNA își rezervă dreptul de a își revoca în orice moment consimțământul acordat pentru utilizarea legăturii.

Excluderea garanțiilor implicite

Deși am depus eforturi pentru a asigura acuratețea informațiilor și disponibilitatea Site-ului, HUSQVARNA nu își asumă nicio responsabilitate corelată cu aceste aspecte. MATERIALELE POT CONȚINE INFORMAȚII INEXACTE ȘI GREȘELI DE DACTILOGRAFIERE. HUSQVARNA NU GARANTEAZĂ ACURATEȚEA SAU INTEGRALITATEA MATERIALELOR SAU CORECTITUDINEA ORICĂRUI SFAT, OPINIE, DECLARAȚIE SAU ALTĂ INFORMAȚIE AFIȘATĂ SAU DISTRIBUITĂ PE SITE. DVS. CONFIRMAȚI CĂ VĂ ASUMAȚI INTEGRAL RISCUL PENTRU URMAREA ORICĂREI ASTFEL DE OPINII, SFAT, DECLARAȚIE, MEMORANDUM SAU INFORMAȚIE. ÎNTREGUL CONȚINUT ESTE OFERIT „CA ATARE” ȘI „CONFORM DISPONIBILITĂȚII”. HUSQVARNA DECLINĂ EXPLICIT ORICE RESPONSABILITATE SAU GARANȚIE DE ORICE FEL, EXPLICITE SAU IMPLICITE, INCLUSIV DAR FĂRĂ A SE LIMITA LA ACESTEA, GARANȚIILE DE VANDABILITATE SAU ADECVARE UNUI ANUMIT SCOP, NEÎNCĂLCARE SAU CORELATE CU FUNCȚIONAREA SITE-ULUI SAU CU CONȚINUTUL. HUSQVARNA NU GARANTEAZĂ ȘI NU ÎȘI ASUMĂ NICIO RESPONSABILITATE CU PRIVIRE LA SECURITATEA ACESTUI SITE WEB. DVS. SUNTEȚI DE ACORD CĂ ORICE INFORMAȚII TRIMISE AR PUTEA FI INTERCEPTATE. HUSQVARNA NU GARANTEAZĂ CĂ SITE-UL WEB, SERVICIILE PRIN INTERMEDIUL CĂRORA ESTE PUBLICAT SITE-UL SAU COMUNICAȚIILE ELECTRONICE TRIMISE DE HUSQVARNA NU CONȚIN VIRUȘI SAU ALTE ELEMENTE PERICULOASE. ORICE ASTFEL DE RESPONSABILITATE, GARANȚIE ȘI CONDIȚIE ESTE EXCLUSĂ, CU EXCEPȚIA SITUAȚIILOR ÎN CARE LEGEA INTERZICE EXCLUDEREA. ACEASTĂ EXCLUDERE A GARANȚIILOR IMPLICITE SE VA APLICA ȘI CU PRIVIRE LA ORICE SITE TERȚ.

Informațiile publicate pe Site-ul web pot conține referințe sau referințe indirecte la produse, servicii, etc. HUSQVARNA care nu sunt anunțate sau disponibile în țara dvs. Acuratețea acestor informații nu poate fi garantată, în special din cauza faptului că aceste informații se pot schimba, iar cerințele specifice sau disponibilitatea nu presupun că HUSQVARNA intenționează să anunțe astfel de produse, servicii, etc. în țara dvs. Contactați dealerul local pentru detalii complete despre produsele, serviciile, etc. pe care le puteți comanda. HUSQVARNA își rezervă dreptul, după cum crede de cuviință, să schimbe, modifice, adauge și/sau retragă orice produs, serviciu, etc. în orice moment și fără înștiințare prealabilă.

Limitarea responsabilității

HUSQVARNA NU VA FI ÎN NICIO SITUAȚIE RESPONSABILĂ PENTRU NICIUN FEL DE DAUNE DIRECTE, INDIRECTE, CONSECVENȚIALE SAU PUNITIVE (INCLUSIV, DAR FĂRĂ A SE LIMITA LA ACESTEA, DAUNE SURVENITE DIN PIERDEREA OPORTUNITĂȚILOR DE AFACERI, CONTRACTE, VENITURI, DATE, INFORMAȚII SAU INACTIVITATE) CARE REZULTĂ SAU DECURG DIN SAU SUNT CORELATE CU UTILIZAREA, SAU IMPOSIBILITATEA DE A UTILIZA, PREZENTUL SITE SAU CONȚINUTUL CU SAU FĂRĂ LEGĂTURĂ CU PREZENȚII TERMENI, CHIAR DACĂ HUSQVARNA A FOST ÎNȘTIINȚATĂ DE POSIBILITATEA UNOR ASTFEL DE DAUNE. ÎN PLUS FAȚĂ DE CONDIȚIILE IMPUSE ÎN PREZENTUL ACORD, HUSQVARNA NU VA FI SUB NICIO FORMĂ RESPONSABIĂ PENTRU NICIO EROARE, LIPSĂ DE ACURATEȚE, OMISIUNE SAU ALTE DEFECTE, LIPSE DE SINCRONIZARE SAU LIPSĂ DE AUTENTICITATE A ORICĂROR INFORMAȚII DE PE PREZENTUL SITE. ACESTE LIMITĂRI ALE RESPONSABILITĂȚII SE VOR APLICA ȘI CU PRIVIRE LA ORICE SITE TERȚ

Declarație referitoare la jurisdicție

Prezentul Site este controlat, întreținut și administrat de HUSQVARNA de la birourile sale din Suedia. HUSQVARNA nu garantează că materialele de pe prezentul Site sunt aplicabile sau disponibile pentru utilizare la alte locații decât Suedia. Accesarea Site-ului din zone în care conținutul Site-ului este ilegal este interzisă. Dacă accesați acest Site din alte locații decât din Suedia, sunteți responsabil pentru respectarea legilor locale. Legile din Regatul Suediei vor guverna prezentul Acord, fără a intra în conflict cu prevederile legale din alte țări. Tribunalul din Stockholm va avea jurisdicție exclusivă în prima instanță a oricărui litigiu care decurge din prezentul Acord.

Prezentul document a fost actualizat ultima dată la 26.08.2021.