Forest
Lagamál

Notkunarskilmálar

Almennt

Þessi vefsíða, og allar undirsíður hennar, (saman „Vefsvæðið“) er birt og viðhaldið af Husqvarna AB (publ)/GARDENA GmbH eða samstæðufélögum þess, dótturfélögum eða útibúum (saman HUSQVARNA). Notkun þín á vefsíðunni er háð lagalega bindandi samkomulagi milli þín og HUSQVARNA („samningurinn“). Með því að nota vefsvæðið samþykkir þú að þú hafir lesið, skilið og samþykkt skilmála og tengd skjöl.

Leyfi

Með fyrirvara um skilyrðin sem sett eru fram í samningi þessum, veitir HUSQVARNA veitir þér almennan, ekki framseljanlegan og takmarkað rétt til aðgangs, notkunar og birtingar á þessu vefsvæði og efni þar á. Þú samþykkir að trufla ekki eða reyna að trufla virkni vefsíðunnar á nokkurn hátt.

HUSQVARNA heimilar þér að skoða upplýsingarnar („efnið“) og hala þeim niður á vefsvæðinu eingöngu í persónulegum tilgangi sem er ekki í viðskiptaskyni. Heimild þessi er ekki flutningur á titli í Efni og afrit af Efni og er háð eftirfarandi takmörkunum: 1) þú verður að halda, á öllum eintökum af því Efni sem hlaðið er niður, öllum höfundarrétti og önnur eignarréttindi sem felast í Efninu; 2) þú getur ekki breytt Efni á neinn veg hátt eða fjölfaldað eða birt opinberlega, framkvæma, eða dreifa eða nota eða miðla þeim fyrir hvaða opinbera eða viðskiptalega tilgangi sem er; og 3) þú mátt ekki flytja Efni til annarra aðila, nema þú gefur þeim tilkynningu um, og þeir samþykkja að taka við, þær skyldur sem eru samkvæmt skilmálum þessum. Þú samþykkir að hlíta öllum frekari takmörkunum sem birtar eru á síðunni eftir því sem þær kunna að vera uppfærðar á hverjum tíma. Þetta vefsvæði, þar á meðal allt efni, er höfundarréttarvarið og verndað af alheims höfundaréttarlögum og ákvæðum sáttmála. Þú samþykkir að hlíta öllum lögum um höfundarrétt um allan heim í notkun þinni á þessu vefsvæði og að koma í veg fyrir óheimila afritun á efni. HUSQVARNA ekki veita neinn rétt berum orðum eða undirskilin rétt fyrir þig samkvæmt neinni löggjöf varðandi einkaleyfi, hönnun, vörumerki, höfundarrétti eða viðskiptaleyndarmál.

Notendaábyrgð

Þú ábyrgist að þú munt nota vefsvæðið í samræmi við þessa skilmála, þar með talið lögum og ákvæðum samkvæmt þessum samningi og að fylgja öllum núverandi og framtíðar stefnum og reglum. Þú samþykkir að þú munir ekki nota vefsíðuna til: (a) senda ruslpóst eða óumbeðinn samskipti; (b) að þykjast vera HUSQVARNA eða einhver annar eða leyfa þriðja aðila til að þykjast vera þú; (c) falsa haus eða breyta á annan hátt auðkenni til að fela uppruna efnis sem sent er í gegnum síðuna; (d) gefa villandi tengsl þín við persónu eða lögaðila; (e) starfa á þann hátt sem hefur neikvæð áhrif á getu annarra notenda til að nota síðuna; (f) að taka þátt í starfsemi sem myndi brjóta ákvæði viðeigandi laga, (g) senda eða dreifa efni sem brýtur gegn eða brýtur á einhvern hátt á réttindum annarra eða sem er ólöglegt, móðgandi, ærumeiðandi, dónalegt eða á annan hátt hneykslanlegt eða sem inniheldur einhverjar auglýsingar eða hvatningu með tilliti til vöru eða þjónustu eða (h) safna eða geyma persónulegar upplýsingar um aðra notendur nema sérstaklega heimilt af hálfu slíkra notenda.

Friðhelgi

Hægt er að finna upplýsingar um persónuverndarstefnu HUSQVARNA, hvernig við söfnum og meðhöndlum persónuupplýsingar og hvernig við gætum persónuverndar í persónuverndarstefnu HUSQVARNA. Með því að nota þetta vefsvæði samþykkir þú að persónuupplýsingar þínar verði notaðar í samræmi við persónuverndarstefnu HUSQVARNA.

Breytingar

HUSQVARNA áskilur sér rétt, að eigin vild, til að breyta, breyta, bæta við eða fjarlægja hvaða hluta samnings þessa í heild eða að hluta, hvenær sem er og án undanfarandi tilkynningar. Breytingar á þessum samningi verða virkar þegar settar á vefsíðuna. Áframhaldandi notkun þín á vefsíðunni eftir að einhverjar breytingar á samningi þessum eru settar á síðuna verður að teljast samþykki á þessum breytingum.

HUSQVARNA skal ekki vera lagalega bundið af þessum samningi og áskilur sér öll réttindi í tengslum við slíkar vanefndir. 

Hugverkaréttindi

Þú viðurkennir og samþykkir að öll hugverkaréttindi (þar með talið en ekki takmarkað við, höfundarrétt, einkaleyfi, verkkunnáttu, trúnaðarupplýsingar, réttindi gagnasafns og réttindi í vörumerkja og hönnunar hvort skráð eða óskráð) á vefsvæðinu eru í höndum HUSQVARNA eða leyfisveitanda. Öll viðskiptavild og hugverkaréttindi sem myndast með notkun slíkra hugverkaréttinda í höndum HUSQVARNA skal falla til HUSQVARNA.

Þú viðurkennir og samþykkir að þú munir ekki öðlast rétt á og að ekkert í þessum samningi gefir þér rétt á að nota HUSQVARNA vörumerkin, vöruheiti, þjónustumerki, myndmerki, lénsheiti eða önnur greinileg merki fyrirtækisins.

Vinsamlegast athugið að allar upplýsingar, óumbeðinn ábendingar, hugmyndir eða önnur gögn verða teljast ekki vera trúnaðarmál og teljast ekki réttindavarin. Með því að senda einhverjar upplýsingar eða efni, nema upplýsingar í yfirlýsingu varðandi einkaleyfi eins og lýst er í stefnu Husqvarna varðandi mögulegar óumbeðnar hugmyndir, veitir þú HUSQVARNA óbundið leyfi, án þóknunar, óafturkallanlegt og með heimild fyrir allan heiminn til að nota, afrita, birta, framkvæma, breyta, senda og dreifa því efni eða upplýsingum, og þú samþykkir einnig að HUSQVARNA er frjálst að nota einhverjar hugmyndir, hugtök, verkkunnáttu eða tækni sem þú sendir okkur í hvaða tilgangi sem er. Frekari upplýsingar má finna í stefnu HUSQVARNA um notkun á óumbeðnum hugmyndum.

Hugbúnaður

Allur hugbúnaður sem kann að vera í boði til að sækja frá þessari vefsíðu („hugbúnaðurinn“) er höfundarréttarvarið verk HUSQVARNA og/eða birgja þess.

Notkun á hugbúnaðinum stjórnast af skilmálum samkomulags leyfisveitanda endanotanda, ef til staðar, sem fylgir eða er innifalið í hugbúnaðinum („leyfissamningur“). Nema annað sé tekið fram í leyfissamningi er hugbúnaðurinn eingöngu í boði fyrir niðurhal til notkunar fyrir endanotendur. Öll afritun eða dreifing hugbúnaðarins sem er ekki í samræmi við leyfissamninginn getur leitt til einkamáls og refsiviðurlaga.

ÁN TAKMARKA AF FRAMANGREINDU ER AFRITUN EÐA ENDURGERÐ Á HUGBÚNAÐINUM TIL ANNARS MIÐLARA EÐA STAÐSETNINGAR FYRIR FREKARI AFRITUN EÐA ENDURDREIFINGU SKÝRT BÖNNUÐ.

HUGBÚNAÐUR ER MEÐ ÁBYRGS, EF Á ANNAÐ BORÐ, SAMKVÆMT SKILMÁLUM LEYFISSAMNINGSINS UMFRAM ÞAÐ SEM ÁBYRGST ER Í LEYFISSAMNINGI, HAFNAR HUSQVARNA HÉR ALLRI ÁBYRGÐ OG AÐSTÆÐUM MEÐ TILLITI TIL HUGBÚNAÐARINS, ÞAR Á MEÐAL ALLRI ÁBYRGÐ OG SKILYRÐI UM SÖLUHÆFNI, HÆFNI FYRIR SÉRSTAKAN TILGANG, EIGNARRÉTT OG LÖGBROT.

Vefsvæði þriðju aðila

Til þæginda fyrir þig kann vefsíðan að innihalda tengla á síður á Internetinu sem eru í eigu, birta og viðhaldið af þriðja aðila. HUSQVARNA mun ekki skuldbinda sig til að fylgjast með eða endurskoða innihald á vefsíðu slíks þriðja aðila né heldur ber Husqvarna ábyrgð á nákvæmni eða áreiðanleika á vefsíðum slíks þriðja aðila.

Ytri tenglar á vefsvæðið

Allir tenglar á vefsíðuna verða að vera skriflegu samþykki af hálfu HUSQVARNA, nema að HUSQVARNA samþykkir tengla sem eru með: (i) tengill er aðeins textatengill sem inniheldur aðeins nafn „HUSQVARNA“ og inniheldur ekki eitthvað af vörumerkjum HUSQVARNA eða réttindavarin vörumerki sinna leyfisveitenda; (ii) tengillinn „bendir“ aðeins á www.husqvarna.com og ekki á dýpri síður; (iii) tengillinn, þegar virkjaður af notanda, sýnir þá síðu í fullum skjá í að fullu nýtilegum glugga vafra og ekki innan „ramma“ á tengdri vefsíðu; og (iv) útlit, staða og aðrar hliðar á tenglinum getur hvorki búið til falskt útlit sem eining eða starfsemi eða vörur sem eru tengd við eða á vegum HUSQVARNA né vera þannig að það skemmi eða þynna viðskiptavild sem tengist nafninu og vörumerki HUSQVARNA eða hlutdeildarfélaga þess. Husqvarna áskilur sér rétt til að afturkalla þetta samþykki á tengli einhliða hvenær sem er.

Útilokun veittrar ábyrgðar

Þótt þess hafi verið gætt að tryggja nákvæmni upplýsinga á þessari vefsíðu og áframhaldandi framboð á þessari vefsíðu, tekur HUSQVARNA enga ábyrgð á því. EFNIÐ KANN AÐ INNIHALDA ÓNÁKVÆMNI OG PRENTVILLUR. HUSQVARNA TEKUR EKKI ÁBYRGÐ Á NÁKVÆMNI EÐA UMFANGI ÞEIRRA EFNA EÐA ÁREIÐANLEIKA EINHVER RÁÐA, SKOÐANA, GREINARGERÐA EÐA ANNARRA UPPLÝSINGA SEM BIRTAR ERU EÐA DREIFT Í GEGNUM SÍÐUNA. ÞÚ VIÐURKENNIR AÐ ÞAÐ AÐ TREYSTA EINHVERJU SLÍKU ÁLITI, RÁÐGJÖF, YFIRLÝSINGU, MINNISBLAÐI EÐA UPPLÝSINGUM SKULU AÐ ÖLLU LEYTI VERA Á ÞÍNA ÁBYRGÐ. ALLT EFNI ER AFHENT „EINS OG ER“ OG „SEM TILTÆKT“. HUSQVARNA HAFNAR ALFARIÐ KRÖFUM VEGNA FRAMSETINGAR EÐA ÁBYRGÐAR, BERUM ORÐUM EÐA GEFNAR Í SKYN, ÞAR MEÐ TALIÐ ÁN TAKMÖRKUNAR, ÁBYRGÐ Á SELJANLEIKA EÐA HÆFNI FYRIR SÉRSTAKAN TILGANG, LÖGBROT, EÐA EINS OG Í NOTKUN Á ÞESSARI SÍÐU EÐA INNIHALDI. HUSQVARNA ÁBYRGIST EKKI NÉ GEFUR NEINAR YFIRLÝSINGAR UM ÖRYGGI ÞESSARAR VEFSÍÐU. ÞÚ VIÐURKENNIR AÐ HÆGT SÉ AÐ STÖÐVA ALLAR UPPLÝSINGAR SEM SENDAR ERU. HUSQVARNA ÁBYRGIST EKKI AÐ VEFSÍÐAN EÐA NETÞJÓNAR SEM GERA ÞETTA VEFSVÆÐI AÐGENGILEGT EÐA RAFRÆN SAMSKIPTI SEND AF HUSQVARNA SÉU LAUS VIÐ VÍRUSA EÐA AÐRA SKAÐLEGA ÞÆTTI. ALLAR SLÍKAR FRAMSETNINGAR, ÁBYRGIR OG SKILYRÐI ERU ÚTILOKAÐAR NEMA AÐ ÞVÍ MARKI SEM LÖG BANNA ÚTILOKUN ÞEIRRA. ÞESSI ÚTILOKUN Á ÁBYRGÐ SEM GEFIN ER Í SKYN SKAL EINNIG GILDA Í SAMBANDI VIÐ VEFSVÆÐI ÞRIÐJA AÐILA.

Upplýsingar sem er birt á vef getur innihaldið tilvísanir eða millivísanir að vörum HUSQVARNA, þjónustu o.s.frv., sem eru ekki kynnt eða í boði í þínu landi. Ekki er hægt að tryggja nákvæmni slíkra upplýsinga, sérstaklega þar sem þessar upplýsingar geta breyst, sérstakar kröfur eða framboð og slíkar tilvísanir þýða það ekki að HUSQVARNA hyggst tilkynna slíkar vörur, þjónustu o.s.frv. í þínu landi. Hafðu samband við söluaðila á staðnum varðandi fullkomnar upplýsingar um vörur, þjónustu o.s.frv. sem geta verið í boði fyrir þig og til pöntunar. HUSQVARNA áskilur sér rétt, að eigin vild, til að breyta, breyta, bæta við eða fjarlægja hvaða vöru, þjónustu o.s.frv., hvenær sem er og án undanfarandi tilkynningar.

Takmörkun ábyrgðar

UNDIR ENGUM KRINGUMSTÆÐUM SKAL HUSQVARNA VERA ÁBYRGT FYRIR EINHVERJUM BEINUM, ÓBEINUM, AFLEIÐANDI, REFSI-, SÉRSTÖKUM EÐA TILFALLANDI SKEMMDUM (ÞAR MEÐ TALIÐ ÁN TAKMÖRKUNAR, SKAÐA VEGNA TAPS Á VISKIPTUM, SAMNINGS, TEKJUM, GÖGNUM, UPPLÝSINGUM EÐA TRUFLUNAR Á REKSTRI) VEGNA, AF VÖLDUM EÐA Í TENGSLUM VIÐ NOTKUN EÐA VANHÆFNI TIL AÐ NOTA VEFSVÆÐIÐ EÐA INNIHALDI EÐA ÚT AF EÐA Í TENGSLUM VIÐ ÞESSA SKILMÁLA, JAFNVEL ÞÓTT HUSQVARNA HAFI VERIÐ BENT Á MÖGULEIKA Á SLÍKUM SKAÐA. TIL VIÐBÓTAR SKILMÁLUM SEM ERU SETTIR FRAM HÉR, SKAL HUSQVARNA Í ENGU TILFELLI VERA ÁBYRGUT FYRIR NEINUM VILLUM, ÓNÁKVÆMNI, VANRÆKSLU EÐA ANNARRA GALLA EÐA ÓTÍMABÆRUM EÐA ÓÁREIÐANLEGUM UPPLÝSINGUM SEM ERU Á ÞESSUM VEF. ÞESSI TAKMÖRKUN Á ÁBYRGÐ SKAL EINNIG GILDA Í SAMBANDI VIÐ VEFSVÆÐI ÞRIÐJA AÐILA.

Yfirlýsing varðandi lögsögu

Þessi vefsíða er undir stjórn, efirliti og framkvæmd HUSQVARNA frá skrifstofum þeirra í Svíþjóð. HUSQVARNA tekur enga ábyrgð á því efni á þessari síðu sé viðeigandi eða til notkunar á öðrum stöðum utan Svíþjóðar. Aðgangur á síðuna frá svæðum þar sem innihaldið á vefsíunni eru ólöglegt er bannaður. Ef þú nálgast þetta vefsvæði frá stöðum utan Svíþjóðar, ert þú ábyrgur fyrir samræmi við öll gildandi lög. Lög konungsríkisins Svíþjóðar skulu gilda þennan samning, án þess að þau stangist á við lagaákvæði. Héraðsdómur Stokkhólms skal einn hafa dómsvald á fyrsta stigi rísi ágreiningur út af samningi þessum.

Þetta var síðast uppfært 26/08/21.