Berättelser och inspiration

Säkrare arbete i snabbt tempo vid kraftledningar

Tempot kan vara högt när ett arbetslag fäller träd och hugger ner grenar vid kraftledningar. Det är ett tufft jobb, kräver oerhörd noggrannhet i varje moment. Gerry Breton, som är säkerhetschef på Lucas Tree Experts, valde i ett tidigt skede att investera i sågar från Husqvarna med den unika kedjebromsen TrioBrake. Det blev en lönsam investering. Motorsågsanvändaren Bill Raleigh och hans kolleger arbetar smartare. De har bättre arbetsteknik och arbetar säkrare och mer ergonomiskt.

Enklare, effektivare arbete

Bill Raleigh kan nämna flera fördelar med TrioBrake. Bland annat gör den att motorsågen fungerar på ett enklare och effektivare sätt. ”Med TrioBrake sker förflyttningen smidigare och man kan arbeta snabbare. Till exempel: När man hugger ner eller klipper ett träd trycker man bara högra handleden mot det bakre skyddet för att kedjan ska stanna. Det innebär att man har vänstra handen fri så att man kan ta bort grenar och annat som är i vägen.” En annan viktig fördel enligt Bill Raleigh är att TrioBrake ”tvingar en” att lära sig den rätta arbetstekniken, t.ex. att böja på knäna istället för på ryggen, vilket gör arbetet mer ergonomiskt.

TrioBrake feature Chainsaw

Minskad skaderisk

Det minskar risken för ryggvärk och andra förslitningsskador som kan uppstå om du står fel eller använder sågen på fel sätt. Gerry Breton skjuter in: ”Om du arbetar ergonomiskt med sågen nära kroppen minskar även kastrisken. Det är viktigt för oss att minska antalet olyckor ute på fältet.” Effektivt och lönsamt arbete handlar förstås också om att avlägsna hinder. ”TrioBrake påverkar inte produktiviteten alls när man har vant sig vid sågen och arbetar på rätt sätt. Tvärtom främjar TrioBrake ett smartare arbetssätt.”

Lucas Tree Experts arbetar i Portland i Maine i det nordöstra hörnet av USA. Företaget har cirka 250 medarbetare, och har specialiserat sig på att rensa vid kraftledningar. Nere på marken fäller de träd som står för nära ledningsmasterna. De använder skyliftar när de behöver skära bort skadade grenar som riskerar att hamna på ledningarna. Skyddschef Gerry Breton övervakar arbetet. Gerry berättar att han blev bekant med motorsågar i ung ålder.

Motorsågar

Lär dig mer om vårt motorsågssortiment

Läs mer

”Var jag galen?”

Han minns en särskild händelse när han skulle hjälpa sin pappa att ta bort verandorna på ett av lägenhetshusen som de ägde. ”Pappa var lite rädd för att behöva gå ut på verandorna själv. Så han knöt ett rep runt mig och sa: 'Oroa dig inte Gerry, det är inte farligt', och sen fick jag klättra ut genom fönstret med en elsåg i handen för göra de kapningar som behövdes.” ”När jag ser tillbaka på det har jag undrat om jag kanske var galen”, berättar Gerry och skrattar. ”Jag skulle verkligen inte göra om det idag. Åtminstone inte utan säkerhetsutrustning.” Gerry Breton älskar sitt jobb och säger att han har ett starkt engagemang för arbetssäkerhet. Därför behövde han ingen betänketid när han blev tillfrågad av Husqvarna om Lucas Tree Experts skulle vilja prova sågar med TrioBrake.

Tre sätt att stoppa kedjan

Med Husqvarnas unika kedjebroms TrioBrake kan kedjan stoppas snabbt på tre olika sätt: automatiskt med tröghetsfunktionen eller manuellt genom att operatören vidrör antingen det främre eller bakre skyddet. Förutom att TrioBrake stannar kedjan om sågen kastar sig aktiveras kedjebromsen även om motorsågen inte hanteras på rätt sätt avseende arbetsteknik eller ergonomi. Idag använder Lucas Tree Experts ett flertal sågar med TrioBrake. ”Operatörer som använder TrioBrake berättar att sågen har tvingat dem att förbättra sina arbetssätt”, berättar Gerry Breton.

En bekväm arbetssåg

Det kan Bill Raleigh bekräfta. Han är en erfaren användare och motorsågsinstruktör som ingår i en grupp som jobbar på kraftledningar i New Gloucester, strax norr om Portland. ”Jag har använt sågen i nästan fyra år och tycker att den är fantastisk”, berättar Bill Raleigh under sin rast på jobbet. ”Sågen är bekväm att arbeta med både på marken och i luften, och det bakre skyddet kommer aldrig i vägen.”

TrioBrake - PR image