Aspire Pruner P5
Instruktioner och guider

Beskära plommonträd – våra bästa tips

Behöver du hjälp med att beskära plommonträd? Beskärning är viktigt för att få träd som frodas och ger frukt. Läs våra bästa tips här!

Ge ditt unga plommonträd en fin form  

Första året, medan trädet rotar sig, är behovet av beskärning inte så stort. Men andra året börjar kronan ta form och det är läge att börja beskära. Klipp bort grenar som växer inåt i kronan eller som konkurrerar med varandra. Även grenar med spetsiga vinklar, alltså grenar som växer mycket uppåt istället för utåt, bör tas bort. Annars finns risken att de bryts av tyngden från frukterna. Under trädets uppbyggnadsfas är det lämpligt att beskära träden sent under våren, eftersom det stimulerar skottillväxt. Se vårt sortiment av grensågar.

Äldre plommonträd? Då räcker underhållsbeskärning  

Äldre plommonträd behöver bara lättare beskärning, så kallad underhållsbeskärning. Det innebär att du klipper bort sjuka, skadade och döda grenar. Själva stommen i trädet ska inte röras i ett gammalt träd – förutsatt att trädet har byggts upp rätt från början. Kronan ska vara lagom gles och luftig eftersom det släpper in mer ljus och förebygger sjukdomar. 

När är det bäst att beskära plommonträd?  

Äldre plommonträd beskärs med fördel under sommaren, eftersom de annars lätt drabbas av gummiflöde, en sjukdom orsakad av bakterier. På sommaren är träden som mest livskraftiga och orkar stå emot angrepp av rötsvampar bättre, medan de under andra tider på året går ner i viloläge och blir mindre motståndskraftiga. 

Vårda familjeträdet

Om du har ett familjeträd, alltså ett träd där flera olika plommonsorter samsas i samma träd, är det viktigt att hålla reda på var du har de olika sorterna så att du inte klipper bort någon sort av misstag. 

Att beskära är enkelt – men tänk på det här  

När du beskär plommonträd är det viktigt att använda en vass och väl rengjord sekatör. Det är också viktigt att det är torrt ute så att inga svampsporer tar sig ner i de nya snittytorna. Om trädet har sjukdomar som till exempel fruktträdskräfta måste sekatören steriliseras mellan varje snitt för att de inte ska sprida sig. Det kan du göra genom att doppa sekatören i en liten burk med rödsprit mellan varje snitt. 

När du beskär, tänk på att alltid lägga snitten strax ovanför en utåtriktad gren eller ett utåtriktat öga. Grenen fortsätter att växa åt det håll som ögat pekar åt och du vill undvika grenar som växer in i kronan eller in i varandra. Klipp inte för nära ögat, men lämna inte heller någon lång tapp, eller ”klädhängare”, på grenen.  

Fem tips för att beskära plommonträd 

  • Börja beskära plommon andra året, när trädet har rotat sig.  
  • Yngre träd kan beskäras på våren för att stimulera skottillväxt.  
  • Äldre plommonträd behöver bara lättare underhållsbeskärning, gärna på sommaren.  
  • När du beskär träd ska du använda en vass och väl rengjord sekatör. 
  • Lägg snitten strax ovanför en utåtriktad gren. Undvik ”klädhängare”.