1/6

Tvåtaktsolja, LS+

 
 
 

Produktvariant

545F
Passar till modell
128R
350BT
129R
555FXT
325R
535FBx
545F
545FX
525RX
545FX AutoTune™
135
524R
135 e-series
525BX
545FXT AutoTune™
525RXT
555FX
135R
336FR
530BT
336RK
439
580BTS
440
445
535RX
535RXT
545RX
543 XP®
545FR
545
226HD60S
570BTS
545 TrioBrake™
226HD75S
545RXT AutoTune™
550 XP®
T540 XP® Mark II
555RXT
545 Mark II
325HE3
543 XP® G
325HE4
550 XP® G
522HD60X
550 XP® Mark II
522HDR60X
550 XP® G TrioBrake™
522HDR75X
522HS75X
550 XP® G Mark II
550 XP® G Mark II TrioBrake™
555
560 XP®
525HE3
372 XP®
525HE4
525HF3S
565
572 XP®
390 XP®
3120 XP®
576 XP®
T435
T525
445 e-series TrioBrake
560 XP® G
572 XP® G
580BTS
525RX
525BX
545FXT AutoTune™
555FX
435
450
543 XP®
570BTS
T540 XP® Mark II
550 XP® Mark II
522HDR75X
550 XP® G Mark II
525HE3
T525
435 e-series
440 e-series
445 e-series
450 II
450 e-series
0,1 liter
Art.nr: 578 18 03‑02
Oil LS+ 0,1 L.
0,1 liter
Volym 0.1L
Art.nr: 578 18 03‑02
Oil LS+ 1 L. dosage
1-liters dosering
Volym 1L
Art.nr: 578 03 70‑02
Oil LS+ 4 L.
4 liter
Volym 4L
Art.nr: 578 03 71‑02
Oil LS+ 10 L.
10 liter
Volym 10L
Art.nr: 578 18 00‑02
Oil drum 208 L
208 liter
Volym 208L
Art.nr: 578 18 04‑02
 
 
 
 
 
 

Produktbeskrivning

2-taktsoljan Low Smoke+ är en blandning av mineraloljor och syntetiska oljor. Den avger mycket lite rök och har extremt goda smörjegenskaper på motordetaljer som utsätts för hög belastning, så som exempelvis vevstakslager. Den passar bäst för motorsågar och röjsågar med en cylindervolym upp till 55 cm3. Denna olja avger väldigt låga rökutsläpp, vilket är särskilt viktigt när den används i produkter som ofta används i tätbebyggda områden. Den ger dessutom lägre motortemperatur, vilket ökar motorns livslängd. Husqvarna Low Smoke + ger mycket gott skydd mot skärning, kolrelaterad såväl som skärning p.g.a. mager bränsleblandning.

Produktinformation

Compare specifications and features with similar Husqvarna products.
Jämför

0,1 liter

Art.nr: 578 18 03‑02

Produktdata
0,1 liter
Art.nr: 578 18 03‑02
1-liters dosering
Art.nr: 578 03 70‑02
4 liter
Art.nr: 578 03 71‑02
10 liter
Art.nr: 578 18 00‑02
208 liter
Art.nr: 578 18 04‑02
Volym0.1L1L4L10L208L
HalvsyntetisktJaJaJaJaJa