Så inspekterar och byter du tändstift på en trädgårdstraktor

För att din trädgårdstraktor från Husqvarna ska hållas i gott skick är det viktigt att tändstiftet är rent och fungerar som det ska. Om tändstiftet är smutsigt eller skadat kan du få problem med att starta trädgårdstraktorn eller uppleva effektförlust när du använder den.

För detta behöver du

 • en trasa
 • en tändstiftshylsa
 • en stålborste
 • ett nytt tändstift, om ditt gamla tändstift är skadat – se till att du använder rätt typ av tändstift, beroende på motormodell för din trädgårdstraktor.

Rengöra och byta tändstift på en trädgårdstraktor

 1. Öppna motorkåpan.
 2. Ta bort tändhatten och gör rent runt tändstiftet.
 3. Ta bort tändstiftet med en tändstiftshylsa.
 4. Undersök tändstiftet. Byt ut tändstiftet om elektroderna är rundbrända eller om isolatorn är sprucken eller skadad. Om tändstiftet inte är skadat ska du rengöra det med en stålborste.
 5. Mät elektrodavståndet och se till att det är korrekt.
 6. Böj sidelektroden för att justera elektrodavståndet.
 7. Sätt tillbaka tändstiftet och vrid det för hand tills den ligger an mot tändstiftssätet.
 8. Dra åt tändstiftet med en tändstiftshylsa tills brickan sammanpressas.
 9. Dra åt ett använt tändstift ytterligare ⅛ varv, och ett nytt tändstift ytterligare ¼ varv. VAR FÖRSIKTIG! Tändstift som inte är korrekt åtdragna kan orsaka motorskada.
 10. Sätt fast tändhatten.

VAR FÖRSIKTIG! Försök inte att starta motorn med borttaget tändstift eller lossad tändkabel.

Var den här artikeln till hjälp?