Gräsklippare28-05-2024

Så här undersöker du och byter tändstift på en gräsklippare

Det här är en artikel om att undersöka och byta tändstift på en gräsklippare från Husqvarna. Om du vill ha information om hur du undersöker och byter tändstift på en åkgräsklippare från Husqvarna klickar du här.

För att Husqvarna-gräsklipparen ska fungera optimalt måste du se till att tändstiftet är rent och fungerar korrekt. Om tändstiftet är smutsigt eller skadat kan det bli problem med att starta den gångmanövrerade gräsklipparen.

Så här byter du tändstift på en gräsklippare

Kontrollera tändstiftet om motorn

 • har låg effekt
 • är svår att starta
 • inte fungerar korrekt på tomgång.

För detta behöver du

 • en tändstiftshylsa
 • en stålborste
 • ett nytt tändstift, om ditt gamla tändstift är skadat; se till att du använder rätt typ av tändstift, beroende på modellen på gräsklipparens motor.
  VAR FÖRSIKTIG! Använd alltid korrekt tändstiftstyp. Fel typ av tändstift kan orsaka skador på produkten.
 1. Ta bort tändkabeln.
 2. Ta bort tändstiftet med en momentnyckel.
 3. Inspektera tändstiftet; byt ut det om elektroderna är rundbrända eller om isolatorn är sprucken eller skadad.
 4. Om tändstiftet inte är skadat ska du rengöra det med en stålborste.
 5. Mät elektrodavståndet och se till att det är korrekt. Se bruksanvisningen för rätt elektrodavstånd för din modell av gå bakom-klippare.
  Så här ställer du in avståndet mellan tändstiftets elektroder på gräsklipparen
 6. Sätt tillbaka tändstiftet om det inte är skadat. Sätt annars dit ett nytt tändstift av samma typ. Vrid tills det ligger an mot tändstiftssätet.
  VAR FÖRSIKTIG! Tändstift som inte är korrekt åtdragna kan orsaka motorskada!

Så här minskar du ansamlingen av smuts på tändstiftet

Var den här artikeln till hjälp?