Gräsklippare02-07-2024

Så här rengör du en batteridriven gräsklippare

Det här är en artikel om hur du rengör en batteridriven gräsklippare från Husqvarna. Om du vill ha information om hur du rengör en åkgräsklippare från Husqvarna klickar du här.

Om du vill ha mer information om hur du rengör din bensindrivna gräsklippare från Husqvarna klickar du här.

För att hålla din elektriska gräsklippare i gott skick ska du rengöra den efter varje användning.

Kontrollera även att produkten är ren innan du använder den.

Rengöring av klippkåpans insida

Problem som kan uppstå på grund av smuts på klippaggregatets insida:

 • Dåligt klippresultat
 • Högre energiförbrukning
 • Kortare batteritid på grund av ökat motstånd

Rengöra en batteridriven gräsklippare

VARNING! Förhindra oavsiktlig start genom att vrida säkerhetsnyckeln till 0, ta bort batteriet och vänta minst fem sekunder.

 1. Ta bort och töm uppsamlaren och ta bort mulchingpluggen (om gräsklipparen har sådana).
 2. Ställ produkten på sidan.
 3. Använd en borste för att ta bort löv, gräs och smuts.
  VAR FÖRSIKTIG! Använd inte vatten för att rengöra produkten. Vatten kan tränga in i batteriet eller motorn och orsaka kortslutning eller skada på produkten.

Rengöra en gräsklippares utsida

Rengöring:

 • Använd en borste för att ta bort löv, gräs och smuts.
 • Kontrollera att luftintaget på motorns ovansida inte är igentäppt.
 • Undvik att använda högtryckstvätt när du rengör maskinen.
 • Om du använder vatten för att rengöra produkten ska du inte spola vatten direkt på motorn.
  VAR FÖRSIKTIG! Använd inte vatten för att rengöra batteridrivna gräsklippare. Vatten kan tränga in i batteriet eller motorn och orsaka kortslutning eller skada på produkten.

Var den här artikeln till hjälp?