Údržba sekačky na trávu

Aby sekačka na trávu fungovala optimálně, je třeba provádět údržbu ve stanovených intervalech. Některé úkony údržby lze provádět snadno a jiné musí provést místní autorizovaný prodejce.

Údržba benzínové sekačky na trávu

VÝSTRAHA: Když nakláníte výrobek, ujistěte se, že vzduchový filtr je na horní straně, a ne vespod. Hrozí poškození motoru.

VÝSTRAHA: U modelů s elektrickým startováním vždy před prováděním údržby, oprav nebo čištění stroje vyjměte akumulátor.

 • Proveďte celkovou kontrolu a ujistěte se, že jsou matice a šrouby na výrobku správně dotažené a že kabely nejsou na místě, kde by mohlo dojít k jejich poškození. Také zkontrolujte, zda nedochází k únikům.
 • Zkontrolujte hladinu oleje.
 • Vyčistěte výrobek. Jak čistit sekačku na trávu
 • Zkontrolujte žací ústrojí.
 • Zkontrolujte kryt žacího ústrojí.
 • Zkontrolujte rukojeť brzdy motoru.
 • Zkontrolujte vzduchový filtr.

Údržba akumulátorové sekačky na trávu

VAROVÁNÍ: Neúmyslnému spuštění můžete zabránit tím, že otočíte bezpečnostní klíček do polohy 0, vyjmete akumulátor a počkáte alespoň 5 sekund.

VAROVÁNÍ: Při provádění údržby žacího ústrojí používejte ochranné rukavice. Nože jsou velmi ostré a může snadno dojít k pořezání.

 • Proveďte celkovou kontrolu a ujistěte se, že jsou matice a šrouby na výrobku správně dotažené a že kabely nejsou na místě, kde by mohlo dojít k jejich poškození.
 • Vyčistěte výrobek. Jak čistit sekačku na trávu
 • Zkontrolujte inhibitor spuštění.
 • Zkontrolujte, zda nejsou vadná bezpečnostní zařízení výrobku.
 • Zkontrolujte žací ústrojí. Jak u sekačky na trávu zkontrolovat nože
 • Zkontrolujte kryt žacího ústrojí.
 • Zkontrolujte úroveň nabití akumulátoru.
 • Zkontrolujte, zda na akumulátoru fungují tlačítka pro uvolnění baterie a zda akumulátor drží ve výrobku.
 • Zkontrolujte, zda není nabíječka akumulátorů poškozena a ujistěte se, že funguje správně.
 • Zkontrolujte připojení mezi akumulátorem a výrobkem. Rovněž zkontrolujte připojení mezi akumulátorem a nabíječkou akumulátorů.
Byl tento článek užitečný?