Jak u sekačky na trávu vyčistit nebo vyměnit vzduchový filtr

Toto je článek o čištění a výměně vzduchového filtru sekačky na trávu Husqvarna. Pokud hledáte informace, jak vyčistit a vyměnit vzduchový filtr na sekačce se sedící obsluhou Husqvarna, klikněte sem.

Aby sekačka na trávu Husqvarna dosahovala optimálního výkonu, je třeba se ujistit, že vzduchový filtr je čistý a funguje správně. Pokud je vzduchový filtr znečištěný nebo poškozený, může docházet k problémům se startováním sekačky nebo ke snížení výkonu při jejím používání.

V prašných podmínkách provádějte údržbu vzduchového filtru častěji.

VÝSTRAHA: Nestartujte výrobek bez vzduchového filtru. Opotřebení motoru se zvýší, pokud je vzduch znečištěný.

Vyberte typ vzduchového filtru, kterým je váš výrobek vybaven:

Čištění papírového filtru

Znečištěný vzduchový filtr může vést k poškození motoru nebo k jeho nesprávnému fungování.

 1. Odmontujte kryt vzduchového filtru a vzduchový filtr.
 2. Vyčistěte filtr poklepáním o rovný povrch. K čištění filtru nepoužívejte ředidla na bázi petroleje, kerosin ani stlačený vzduch.
 3. Při montáži vzduchového filtru zkontrolujte, zda plně těsní proti svému držáku.

POZNÁMKA: Vzduchové filtry, které byly dlouho v provozu, nelze zcela vyčistit. Vzduchový filtr vyměňujte v pravidelných intervalech. Poškozené vzduchové filtry je nutno vždy vyměnit.

Výměna papírového filtru

 1. Stiskněte spony na krytu vzduchového filtru.
 2. Opatrně sejměte kryt vzduchového filtru z motoru.
 3. Zkontrolujte, jestli není vzduchový filtr poškozený.
 4. Pokud je vzduchový filtr poškozený nebo zničený, vyměňte jej za nový. Dbejte na to, abyste použili správný vzduchový filtr vhodný pro model vaší sekačky.
 5. Montáž proveďte v opačném pořadí.

Čištění pěnového filtru

 1. Demontujte kryt vzduchového filtru (A).
 2. Vyjměte pěnové filtry (B).
  VÝSTRAHA: Zkontrolujte, zda nejsou filtry poškozené anebo opotřebené. V případě poškození proveďte výměnu.
 3. Vyčistěte filtry mýdlem a vodou.
 4. Propláchněte filtry čistou vodou.
 5. Vymačkejte z filtrů vodu a nechte je vyschnout.

Výměna pěnového filtru

 1. Promažte pěnové filtry motorovým olejem.
 2. Zatlačte čistou utěrku na filtr, aby se odstranil nadbytečný olej.
 3. Namontujte filtr. Zkontrolujte, zda filtr dokonale těsní proti držáku vzduchového filtru.
 4. Namontujte kryt vzduchového filtru.

Byl tento článek užitečný?