Ridery26.03.2024

Jak vyčistit nebo vyměnit vzduchový filtr sekačky se sedící obsluhou

Aby vaše sekačka se sedící obsluhou dosahovala optimálního výkonu, je třeba se ujistit, že vzduchový filtr je čistý a správně funguje. Pokud je vzduchový filtr znečištěný nebo poškozený, může docházet k problémům se startováním sekačky se sedící obsluhou nebo ke snížení výkonu při jejím používání.

Budete potřebovat:

  • čisticí kartáč nebo stlačený vzduch,
  • nový vzduchový filtr, je-li starý filtr poškozený; dbejte na to, abyste použili správný vzduchový filtr vhodný pro model vaší sekačky se sedící obsluhou.

Jak vyměnit vzduchový filtr:

  1. Otevřete kryt motoru.
  2. Povolte knoflíky držící kryt vzduchového filtru a vyndejte filtr.
  3. Vyjměte vložku vzduchového filtru z krytu filtru.
  4. V případě potřeby vyčistěte vzduchový filtr.
  5. Pokud je vzduchový filtr poškozený nebo zničený, vyměňte jej za nový. Dbejte na to, abyste použili správný vzduchový filtr vhodný pro model vaší sekačky se sedící obsluhou.
  6. Montáž proveďte v opačném pořadí.
Byl tento článek užitečný?