Kontrola a výměna motorového oleje v sekačce na trávu

Toto je článek o kontrole a výměně oleje v sekačce na trávu Husqvarna. Pokud hledáte informace, jak zkontrolovat a vyměnit motorový olej v sekačce se sedící obsluhou Husqvarna, klikněte sem.

Aby vaše sekačka dosahovala optimálního výkonu, nezapomeňtekaždý rok měnit olej. Nejlepší je učinit tak ještě před začátkem sezóny.

Jak zkontrolovat hladinu oleje v sekačce na trávu

VÝSTRAHA: Příliš nízká hladina oleje může způsobit poškození motoru. Před spuštěním výrobku zkontrolujte hladinu oleje v sekačce.

 1. Zaparkujte výrobek na rovné ploše a vypněte motor.
 2. Sejměte víčko olejové nádrže s olejovou měrkou.
 3. Setřete olej z olejové měrky.
 4. Zasuňte olejovou měrku do olejové nádrže, abyste mohli zkontrolovat hladinu oleje.
 5. Vyjměte olejovou měrku.
 6. Zkontrolujte hladinu oleje na olejové měrce.
 7. Pokud je hladina nízká, doplňte motorový olej a znovu zkontrolujte hladinu oleje. Při doplňování nádrže olejem používejte trychtýř, abyste zabránili případnému rozlití.

POZNÁMKA: Ujistěte se, že používáte motorový olej doporučený pro konkrétní sekačku na trávu. Tyto informace naleznete v návodu k používání. Nemíchejte dva různé typy olejů.

Jak vyměnit olej v sekačce na trávu

VAROVÁNÍ: Olej v sekačce je bezprostředně po vypnutí motoru velmi horký. Před vypuštěním nechte olej vychladnout. Pokud se polijete olejem, omyjte zasažené místo mýdlem a vodou.

 1. Odpojte kabely zapalovací svíčky a tyto kabely umístěte tak, aby nemohly přijít do kontaktu se svíčkou.
 2. Sejměte uzávěr nádrže motorového oleje / měrku oleje a položte je na čistý povrch.
 3. Pomocí čerpadla vyprázdněte olejovou nádrž. Po skončení vyčistěte nástavec, aby nedošlo k rozlití oleje.
 4. Pomocí měrky oleje zkontrolujte, zda byl odstraněn veškerý olej.
 5. Doplňte do nádrže doporučený motorový olej. Správný typ motorového oleje naleznete v návodu k používání výrobku. Nemíchejte dva různé typy olejů. Doporučujeme používat motorový olej Husqvarna SAE 30.
 6. Pomocí olejové měrky zkontrolujte hladinu motorového oleje.
 1. Nechte sekačku na trávu běžet, dokud nebude nádrž prázdná.
 2. Odmontujte kabel zapalování od zapalovací svíčky.
 3. Sejměte víčko olejové nádrže.
 4. Pod sekačku umístěte nádobu na zachycení motorového oleje, čímž zabráníte rozlití.
 5. Nakloňte výrobek, aby se vypustil olej z olejové nádrže.
 6. Doplňte do nádrže doporučený motorový olej. Správný typ motorového oleje naleznete v návodu k používání výrobku. Nemíchejte dva různé typy olejů. Doporučujeme používat motorový olej Husqvarna SAE 30.
 7. Zkontrolujte hladinu motorového oleje.
Byl tento článek užitečný?