Jak u sekačky na trávu zkontrolovat a vyměnit zapalovací svíčku

Toto je článek o kontrole a výměně zapalovací svíčky u sekačky na trávu Husqvarna. Pokud hledáte informace, jak zkontrolovat a vyměnit zapalovací svíčku u sekačky se sedící obsluhou Husqvarna, klikněte sem.

Aby vaše sekačka na trávu Husqvarna dosahovala optimálního výkonu, je třeba zkontrolovat, že je zapalovací svíčka čistá a správně funguje. Pokud je zapalovací svíčka znečištěná nebo poškozená, může u sekačky vedené obsluhou docházet k problémům se startováním.

Jak u sekačky na trávu vyměnit zapalovací svíčku

Zkontrolujte zapalovací svíčku, pokud motor:

 • má malý výkon,
 • špatně startuje,
 • nefunguje správně ve volnoběžných otáčkách.

Budete potřebovat:

 • klíč na zapalovací svíčky
 • ocelový kartáč
 • novou zapalovací svíčku, pokud je stará svíčka poškozená. Ujistěte se, že používáte správný typ zapalovací svíčky vhodný pro model motoru vaší sekačky.
  VÝSTRAHA: Vždy používejte správný typ zapalovacích svíček. Nesprávný typ zapalovací svíčky může způsobit poškození výrobku.
 1. Demontujte kabel zapalování.
 2. Demontujte zapalovací svíčku pomocí momentového klíče.
 3. Zkontrolujte zapalovací svíčku. Pokud jsou elektrody spálené nebo jsou na izolaci praskliny či jiné známky poškození, vyměňte svíčku.
 4. Není-li zapalovací svíčka poškozená, vyčistěte ji ocelovým kartáčem.
 5. Změřte elektrodovou vzdálenost a ujistěte se, že je správná. Správnou elektrodovou vzdálenost naleznete v návodu k používání vašeho modelu sekačky vedené obsluhou.
  Jak nastavit elektrodovou vzdálenost zapalovací svíčky u sekačky na trávu
 6. Pokud zapalovací svíčka není poškozená, namontujte ji zpět. V opačném případě použijte novou zapalovací svíčku stejného typu. Otočte ji tak, aby se dotýkala sedla zapalovací svíčky.
  VÝSTRAHA: Nesprávně dotažená zapalovací svíčka může způsobit poškození motoru.

Jak omezit usazování nečistot na zapalovací svíčce

 • zkontrolujte správnost palivové směsi;
 • zkontrolujte, zda používáte správný olej a zda je hladina oleje správná;
 • ujistěte se, že je kabel zapalování správně zapojen a že se kolem něj nenachází nečistoty;
 • zkontrolujte, zda je vzduchový filtr čistý.
  Jak u sekačky na trávu vyčistit nebo vyměnit vzduchový filtr
Byl tento článek užitečný?