Jak zkontrolovat palivový systém sekačky na trávu

Aby vaše sekačka na trávu fungovala optimálně, je zapotřebí kontrolovat palivový systém. Tento proces je třeba provést na začátku každé sezóny.

  • Prohlédněte víčko palivové nádrže a těsnění víčka a ujistěte se, že nejsou poškozená.
  • Prohlédněte hadici přívodu paliva a ujistěte se, že nedochází k úniku. Je-li hadice přívodu paliva poškozená, obraťte se na místního autorizovaného prodejce.

Únik paliva:

Pokud si všimnete, že z vaší sekačky vedené obsluhou uniká palivo, zastavte výrobek a obraťte se na místního autorizovaného prodejce.

Pravidelně kontrolujte, jestli z motoru nic neuniká.

Při manipulaci s palivem dbejte zvýšené opatrnosti. Palivo je hořlavé a výpary jsou výbušné a můžou způsobit zranění nebo smrt.

Byl tento článek užitečný?