Så byter du oljefilter på en trädgårdstraktor

Se till att byta oljefilter varje säsong för att hålla din trädgårdstraktor från Husqvarna i gott skick.

Innan du byter oljefilter måste du tappa ur oljan från trädgårdstraktorn.

Så tappar du ur olja från en trädgårdstraktor

Byta oljefilter på en trädgårdstraktor

  1. Tappa ur motoroljan. Det finns en steg-för-steg-guide i ett avsnitt ovan.
  2. Vrid oljefiltret moturs för att ta bort det.
  3. Smörj lätt på det nya oljefiltrets gummitätning med ny motorolja.
  4. Vrid oljefiltret medurs för hand tills gummitätningen är på plats, och dra sedan åt ett halvt varv till.
  5. Fyll på ny motorolja i motorn.
  6. Starta motorn och låt den gå på tomgångsvarvtal i tre minuter.
  7. Stäng av motorn och se till att det inte förekommer något oljeläckage från oljefiltret.
Var den här artikeln till hjälp?