1/2

J ръкохватка

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Описание на продукта

Комплект, нужен за работа с нож за трева.