Under perioden maj till oktober testar Husqvarna projektet Husqvarna Battery Box, ett pilotprojekt som gör det möjligt för boende i västra Stockholm att dela på batteridrivna utomhusprodukter för trädgårdsskötsel. Detta är ett av flera Husqvarna-projekt som kombinerar innovation och hållbarhet.

Husqvarna är världsledare på skog- och trädgårdsprodukter. Nu testar vi en ny idé som ska bidra till förbättrad hållbarhet i storstadsområden, vi kallar projektet Husqvarna Battery Box.