Příklady instalace sekačky Automower®

Instalaci sekačky Automower® je třeba pečlivě naplánovat. Doporučujeme, abyste si udělali náčrtek pracovní oblasti, který zahrnuje všechny překážky a potenciální problémy na vaší zahradě. Zjednoduší vám to určení ideální polohy nabíjecí stanice, ohraničujícího vodiče a naváděcího vodiče.

Níže uvádíme několik příkladů, které vám mohou pomoci při plánování vlastní instalace sekačky Automower®.

Malý, rovný a otevřený trávník

Níže uvedený obrázek je příkladem malého, rovného a otevřeného trávníku s jediným ostrůvkem (překážka ohraničená ohraničujícím vodičem). Instalace využívá naváděcí vodič, který sekačku navádí zpět k nabíjecí stanici, když je čas ji dobít.

Instalace systému Automower®, malý, rovný a otevřený trávník

Středně velký trávník s určitými výzvami

Na následujícím obrázku je příklad středně velkého trávníku s několika komplikacemi. Jde o dva ostrůvky, úzký průchod, vzdálenou oblast a svah. Instalace využívá dva naváděcí vodiče, která povedou sekačku zpět do nabíjecí stanice a pomohou jí s jízdou v úzkých průchodech a do vzdálených oblastí.

Instalace systému Automower, středně složitý trávník

Složitý trávník s mnoha výzvami

Níže uvedený obrázek je příkladem náročného trávníku s několika ostrůvky, úzkými průchody, vzdálenými oblastmi, svahem a vedlejší plochou. Instalace využívá dva naváděcí vodiče, která povedou sekačku zpět do nabíjecí stanice a pomohou jí s jízdou v úzkých průchodech a do vzdálených oblastí.

Když chcete, aby sekačka pracovala na vedlejší ploše, stačí ji tam přemístit a při spuštění sekačky vybrat možnost Vedlejší plocha. Na vedlejší ploše bude sekačka sekat po určitou dobu nebo dokud se nevybije akumulátor, aniž by se vracela do nabíjecí stanice.

Instalace systému Automower®, složitý trávník

Další informace

Instalace ohraničujícího vodiče

Instalace naváděcího vodiče

Vytvoření ostrůvku

Kopce a svahy

Vedlejší plocha

Pokud potřebujete individuální pomoc s robotickou sekačkou, obraťte se na svého místního prodejce Husqvarna.

Byl tento článek užitečný?