Vytvoření vedlejší plochy v instalaci sekačky Automower®

Pokud se část trávníku nachází v blízkosti zbytku trávníku, ale přímo s ním není spojená, můžete z takovéhoto místa vytvořit vedlejší plochu. To se hodí například v případě, že vaše přední zahrada není spojena se zadní zahradou průchodem, kterým by sekačka mohla projíždět, nebo když chcete robotickou sekačku Automower® sdílet s nejbližším sousedem. Při použití vedlejší plochy stačí vytvořit pouze jednu instalaci – s jednou nabíjecí stanicí a jedním ohraničujícím vodičem. Ohraničující vodič je nezbytné položit jako smyčku kolem celé pracovní oblasti.

Instalace systému Automower s vedlejší plochou

Pochopení, co jsou vedlejší plochy

  • Pracovní oblast s nabíjecí stanicí je hlavní plocha (A).
  • Vedlejší plocha (B) není spojena s hlavní plochou průchodem.
  • Ohraničující vodič je nutné položit jako smyčku kolem celé pracovní oblasti (A + B). Uvědomte si, že doporučená maximální délka ohraničujícího vodiče je 800 metrů (pro model Aspire R4: 300 metrů).

Provoz na vedlejší ploše

Pokud chcete sekačku provozovat na vedlejší ploše, přemístěte ji ručně na vedlejší plochu a vyberte možnost Spustit > Vedlejší plocha na displeji sekačky nebo v aplikaci Automower® Connect.

V režimu vedlejší plochy sekačka pracuje po vybranou dobu nebo do vybití baterie. Nebude hledat nabíjecí stanici. Po dokončení sečení ve vedlejší oblasti je nutné sekačku ručně umístit do nabíjecí stanice, aby se nabila.

Nezapomeňte nastavit sekačku do režimu Hlavní plocha, než ji vrátíte do nabíjecí stanice, jinak nezačne opět pracovat podle plánu.

Technologie AIM a sekundární vedlejší plochy

Tato část se vztahuje pouze na modely sekaček Automower®, které podporují technologii AIM.

Virtuální mapa (Můj trávník) vytvořená technologií AIM nezobrazuje žádné vedlejší plochy a nedá se použít k vytvoření pracovních oblastí nebo zakázaných zón na vedlejší ploše. Přestože vedlejší plocha není zahrnuta ve virtuální mapě, můžete tuto oblast sekat jako obvykle; sekačka bude sledovat ohraničující vodič. Stále budete muset ručně přemístit sekačku na vedlejší plochu.

Během mapování trávníku ve vaší primární pracovní oblasti můžete sekačku podle potřeby přemístit na vedlejší plochu, aniž byste zasahovali do procesu mapování.

Pokud potřebujete individuální pomoc s robotickou sekačkou, obraťte se na svého místního prodejce Husqvarna.

Byl tento článek užitečný?