Instalace ohraničujícího vodiče v instalaci pro sekačku Automower®

Ohraničující vodič se instaluje podél okrajů trávníku, čímž vymezíte oblast pro vaši robotickou sekačku. Správná instalace zajistí, že se sekačka bude optimálně pohybovat po zahradě. Senzory v sekačce zaznamenají, když se robotická sekačka přiblíží k ohraničujícímu vodiči.

Tato příručka obsahuje podrobné pokyny týkající se plánování a pokládání ohraničujícího vodiče.

Plánování a příprava

Načrtnutí pracovní oblasti

 • Vytvořte náčrtek, který bude obsahovat všechny překážky a problémy na vaší zahradě.
 • Určete ideální umístění nabíjecí stanice, ohraničujícího vodiče a naváděcího vodiče.
 • Inspirujte se našimi příklady instalace.

Automower installation sketch

Prozkoumejte umístění nabíjecí stanice

Definování bodů připojení

 • Naplánujte, kde připojit naváděcí vodič k ohraničujícímu vodiči.
 • V místě připojení nechte 10 cm dlouhou smyčku vodiče. To usnadní spojení mezi naváděcím a ohraničujícím vodičem.

Posekání trávníku před instalací

 • Před pokládkou vodiče se ujistěte, že je trávník posekaný, aby nedošlo k jeho nadzvednutí trávou.

Instalace vodiče

Začněte za nabíjecí stanicí.

 • Začněte a dokončete instalaci ohraničujícího vodiče za nabíjecí stanicí.
 • Pro připojení k nabíjecí stanici ponechte 50 cm vodiče navíc.

Položení ohraničujícího vodiče

 • Umístěte ohraničující vodič kolem celé pracovní oblasti.

Zabezpečení vodiče pomocí kolíků

 • Kolíky lze umístit na rovné travnaté plochy ve vzdálenosti přibližně 70 cm.
 • Ujistěte se, že je vodič pevně připevněný k zemi, aby nedošlo k zaseknutí sekačky a přeříznutí vodiče.
 • Dávejte si pozor na nerovné oblasti trávníku a pomocí dalších kolíků připevněte vodič k zemi.

Zakopání vodiče

 • Rýčem udělejte v trávníku rýhu.
 • Umístěte ohraničující nebo naváděcí vodič 1–20 cm do země.
 • Tuto variantu doporučujeme, pokud je trávník velmi nerovný nebo pokud chcete vodič skrýt.

Tipy pro umístění vodiče

Možnosti umístění nabíjecí stanice

Na cestě k nabíjecí stanici lze ohraničující vodič umístit různými způsoby. Zvolte si možnost, která nejlépe vyhovuje vašim potřebám. Podívejte se na obrázek níže.

 • Možnost 1: Položení vodiče úplně mimo nabíjecí stanici.
 • Možnost 2: Položení vodiče pod desku nabíjecí stanice. Alespoň polovina desky nabíjecí stanice by měla zůstat v pracovním oblasti.

How to lay the boundary wire at the charging station

 • Pro model Automower® Aspire™ R4: místo možnosti 2 použijte možnost 3, kde vodiče vedou přímo ven na stranu a kolem nabíjecí stanice (viz obrázek níže).

Připojení obou konců vodiče k nabíjecí stanici

Vzdálenost ohraničujícího vodiče od objektů

Než se sekačka zastaví, vždy projíždí kolem vodiče, proto se musí v závislosti na překážkách vodič položit v různých vzdálenostech.

 • S využitím přiloženého pravítka Automower® zajistěte umístění vodiče ve správné vzdálenosti od překážek.
 • Pravítko má tři vytištěné vzdálenosti: krátkou, střední a delší vzdálenost. Přesné vzdálenosti se liší v závislosti na modelu. Přesné vzdálenosti pro váš model zjistíte v návodu k používání.

Obecná doporučení

 • Umístěte ohraničující vodič 35 cm od překážky, která je vyšší než 5 cm.
 • Umístěte ohraničující vodič 30 cm od překážky, která je vysoká 1–5 cm.
 • Umístěte ohraničující vodič 10 cm od překážky, která je nižší než 1 cm.
 • Před tvrdými objekty, jako jsou ploty a zdi, byste měli použít co největší vzdálenost – jinak sekačka do tvrdého objektu narazí při každé zatáčce.
 • Pokud jde o záhony a měkčí keře, kde nehrozí riziko kolize, postačí střední vzdálenost. Pokud je vzdálenost menší, může sekačka přejet přes okraj a uvíznout. Při použití větší vzdálenosti sekačka nechá v blízkosti okraje neposečenou trávu.
 • V blízkosti zpevněných cest na úrovni trávníku doporučujeme použít nejkratší vzdálenost podle pravítka. Sekačka využije k otáčení část cesty a nenechá neposekanou trávu.
 • Na štěrkových cestách, kde hrozí, že sekačka uvízne, použijte střední vzdálenost.
 • Přes cesty s tvrdým povrchem můžete nechat sekačku jen přejet.
 • Kolem bazénů nebo jezírek musí být z bezpečnostních důvodů zábrana vysoká alespoň 15 cm.

Tyto vzdálenosti je třeba považovat za orientační. Pokud chcete optimalizovat výsledky sečení, upravte ohraničující vodič, jakmile zjistíte, jak sekačka seká trávník.

Ostrůvky, průchody a vedlejší plochy

Ostrůvky

Průchody

 • Pomocí průchodů můžete propojit dvě části pracovní oblasti.
 • Průchod s naváděcím vodičem vyžaduje minimální vzdálenost mezi ohraničujícími vodiči na každé straně průchodu 60 cm.
 • Pracovní oblast s průchodem bez naváděcího vodiče vyžaduje minimální vzdálenost mezi ohraničujícími vodiči na každé straně průchodu 2 m.
 • Další informace o průchodech

Vedlejší plochy

Byl tento článek užitečný?