1/3
Μετάδοση κίνησης
Αυτοπροώθηση, μεταβαλλόμενη ταχύτητα
Επιφάνεια εργασίας
1.000 m²
HUSQVARNA LC 353V - 970 54 16‑01
BioClip® κιτ
Διαθέσιμο ως αξεσουάρ
Τάπα χορτολιπάσματος (BioClip)
Not included
 
 
 
 
 
 

Περιγραφή προϊόντος

High performance collecting lawn mower with excellent cutting results Designed for efficient lawn mowing in larger gardens, the Husqvarna LC 353V petrol lawn mower meets your highest demands on performance, quality and cutting results. Powered by a fuel-efficient Husqvarna engine with stepless variable speed. This self-propelled collecting lawn mower features a 53 cm composite cutting deck. Easy to use with Auto choke start, central adjustment of cutting height and easy-to-reach controls.

Σχετικό περιεχόμενο

Εμφάνιση 10 από 12