1/8
Κυβισμός
50,1 cm³
Μέγιστη ισχύς
3 kW
HUSQVARNA 550 XP® Mark II - 967 69 08‑38
Τύπος αλυσίδας
SP33G
Μήκος λάμας
18 in
Bar type (long)
Sprocket nose
Πιρούνια
Προσαρμοσμένο

Περιγραφή προϊόντος

Powerful, durable and easy to manoeuvre, 50cc chainsaw with excellent performance and cutting capacity. Suitable for felling, limbing and bucking small and mid-sized trees as well as for challenging tree care. The slimmed-down design and host of innovative features make for efficient, reliable and comfortable operation.

Σχετικό περιεχόμενο

Εμφάνιση 10 από 37