R400 Gen II
 1. Videozapis
 2. Kontrolna lista
 3. Preporučeni proizvodi
Priručnici i vodiči

Kako postaviti platformu za rezanje na vašu prednju kosilicu na točkovima Husqvarna

Vaša prednja kosilica na točkovima je raznovrsna mašina koja vam omogućuje promjenu dodataka u zavisnosti od zadataka. Montiranje platforme za rezanje ili dodatka na kosilicu lako se obavlja u svega par minuta. Upozorenje! Nosite zaštitne naočale kada postavljate jedinicu za rezanje. Opruga koja zateže remen može pući i izazvati ozbiljnu povredu.

Kontrolna lista kod montiranja platforme za rezanje
 1. Postavite kosilicu na ravnu površinu i povucite parkirnu kočnicu
 2. Provjerite je li ručica za postavljanje visine rezanja u najnižem položaju i je li ručica za podizanje jedinice rezanja u položaju za košenje
 3. Gurnite okvir opreme prema dolje i postavite kopču na okvir
 4. Prikopčajte pojas u držač za pojas
 5. Gurnite platformu unutra i stavite prekidače prednje vodilice u utore na okviru opreme, jednu na svakoj strani. Pazite da ne prikliještite ruku.
 6. Gurnite jedinicu tako da unutrašnji prekidači dodiruju dno utora okvira opreme
 7. Postavite pogonski pojas oko pogonskih točkova jedinice za rezanje. Uvjerite se da je pojas postavljen na ispravnu stranu točka za zatezanje pojasa.
 8. Povežite na podupirač za podešavanje visine
 9. Pričvrstite steznu oprugu
 10. Postavljanje prednjeg poklopca