Husqvarna Garden Karma neighbour
Instruktioner och guider

Goda grannar - Vad innebär det?

De oskrivna trädgårdsreglerna - Är din granne högljudd och störande? Är du själv en drömgranne? Vi har frågat trädgårdsägare i Norden vad det innebär att vara en god granne.

Vi har frågat trädgårdsägare i Norden vad det innebär att vara en god granne samt vilka oskrivna trädgårdsregler det finns. Resultatet presenterar vi i Husqvarna Trädgårdsharmoni – de oskrivna trädgårdsreglerna.

Tyst, prydlig och någon du kan komma överens med? Om man frågar trädgårdsägare runtom i de nordiska länderna kan det finnas många definitioner av en god granne. Men en sak sticker ut:

56% av alla trädgårdsägare i de nordiska länderna anser att en god granne är någon som man gärna pratar med över häcken. I Finland vill man dock ta ett steg till, där anser fler att en god granne är någon man också kan bli vän med.

Illustration Concept Garden harmony graph 3x2 SE

Vad ska en granne göra – eller inte göra – för att bli en god granne?

För 45% av trädgårdsägarna i de nordiska länderna är en god granne någon som kan tänka sig att använda sina trädgårdsmaskiner vid tidpunkter när det stör så lite som möjligt.

Två andra viktiga faktorer är att grannen meddelar innan hen gör förändringar i trädgården som kan påverkar dig eller säger till innan de har fest.

Att grannen inte för oväsen eller att hen håller sig för sig själv anses inte vara viktiga faktorer och för de flesta spelar det heller ingen roll om grannen har djur.

Illustration Concept Garden harmony graph 3x2 SE

Är du en bra granne?

De flesta av oss tror att vi är bra grannar! På frågan svarar 8 av 10 att de anser sig vara en drömgranne eller i alla fall en god granne. Detta låter ju lovande, men det leder oss också till frågor om huruvida våra grannar upplever oss på samma sätt?

Du kan läsa mer här:

Vad irriterar oss med våra grannar?

Danskar och norrmän visar mest hänsyn

Om undersökningen: Husqvarna trädgårdsharmoni – de oskrivna trädgårdsreglerna är resultatet av en nordisk undersökning som omfattade 4.220 trädgårdsägare 25+ i Danmark, Sverige, Norge och Finland. Undersökningen genomfördes 26 mars till 2 april 2021 av marknadsundersökningsbyrån It's A Fact och analysinstitut YouGov på uppdrag av Husqvarna.

Illustration Concept Garden karma Infographic 3x2 SE