Google Home, Automower 435X AWD
Instruktioner och guider

Så styr du Automower® med Google Assistent

Det finns många sätt att prata med din Automower®-robotgräsklippare med Google Assistent. Här nedan finns några exempel på röstkommandon som du kan använda för att styra dina Google Home-anslutna klippare.

Första steget

Om du vill styra din Automower®-robotgräsklippare med Google Assistent måste du först lägga till klipparen som en enhet i Google Home-appen. Mer information om hur du gör detta finns i Lägg till en Automower®-robotgräsklippare i Google Home.

Information om vilka språk du kan använda för att styra din klippare med Google Home finns i Språk som stöds av Google Assistent

Aktivera Google Assistent

Google Assistent hjälper dig när det behövs. Säg bara Hej Google eller Okej Google följt av något av nedanstående styrkommandon.

Mer information om hur du aktiverar Google Assistent finns i Använda ”Hej Google”-röstsökningar och kommandon

Ge klipparen ett namn

När du ber klipparen att göra något kan du exempelvis använda följande namn:

 • Automower® eller klippare (om du bara har en klippare i din Google Home-app)
 • Klipparens namn, till exempel Hawaii som i exemplen nedan. Klipparens namn hittar du i Automower® Connect-appen under Mina gräsklippare > Klipparinformation. Vi rekommenderar att du ger klipparen ett namn som är lätt att uttala. Det gör det enklare för Google Assistent att förstå dina kommandon.
 • Alla Automower® eller alla klippare (om du har flera klippare i Google Home-appen).

Kommandon

Starta/återuppta

Klipparen startar enligt fastställt schema, till exempel om klipparen är tillfälligt pausad eller parkerad. Klipparen startar direkt, men bara på schemalagda tider. Om klipparen står parkerad i laddstationen startar den så snart batteriet har laddats tillräckligt mycket.

När du använder det här kommandot behöver du ange en PIN-kod för Google. Om du vill ställa in en PIN-kod från Google öppnar du appen Automower® Connect, trycker på menyikonen och väljer Konto > PIN-kod för Google och anger en fyrsiffrig kod.

Exempel:

 • Starta Automower®
 • Starta Hawaii
 • Starta alla klippare
 • Återuppta klippare

Google Assistent kan inte starta om klipparen om någon har tryckt på klipparens STOP-knapp. Du måste då ange PIN-koden på klipparens knappsats och sedan stänga luckan för att starta om klipparen.

Starta i X timmar/minuter

Förbikopplar aktuellt schema och startar klipparen direkt under angiven tidsperiod. Om klipparen står parkerad i laddstationen startar den så snart batteriet har laddats tillräckligt mycket.

När du använder det här kommandot behöver du ange en PIN-kod för Google. Om du vill ställa in en PIN-kod från Google öppnar du appen Automower® Connect, trycker på menyikonen och väljer Konto > PIN-kod för Google och anger en fyrsiffrig kod.

Exempel:

 • Starta klipparen i 45 minuter
 • Starta alla klippare i två timmar

Google Assistent kan inte starta om klipparen om någon har tryckt på klipparens STOP-knapp. Du måste då ange PIN-koden på klipparens knappsats och sedan stänga luckan för att starta om klipparen.

Parkera

Klipparen återvänder till laddstationen och stannar där under den aktuella klippningen.

När nästa schemalagda klippning startar (till exempel nästa dag) gäller inte längre parkeringskommandot och klipparen börjar återigen klippa gräset enligt schemat.

Exempel:

 • Parkera Automower®
 • Docka Hawaii
 • Skicka hem klipparen
 • Parkera alla klippare

Pausa

Klipparen pausar på plats tills du ger den ett nytt kommando. När du har använt ett pauskommando kan du enkelt starta om klipparen med Google Assistent eller Automower® Connect-appen.

Om du vill pausa klipparen i mer än 25 minuter rekommenderar vi att du parkerar den istället.

Exempel:

 • Pausa Hawaii
 • Stoppa klippare
 • Stoppa Automower®

Status

Du får en kort uppdatering om vad din klippare gör.

Exempel:

 • Vad gör Hawaii?
 • Är Automower® igång?
 • Vad är batterinivån på Hawaii?
 • Vad gör mina klippare?

Andra kommandon

Du kan självklart använda Google Assistents standardfraser, exempelvis ”Upprepa”.

Saker du kan fråga Google Assistent