Historie i inspiracje

Bezpieczna i szybka praca wzdłuż pasów linii energetycznej

Podczas pracy zespołowej nad wycinką drzew lub przycinaniem gałęzi pod liniami energetycznymi wszystko dzieje się bardzo szybko. To trudna praca, nieustannie wymagająca wysokiej precyzji. Gerry Breton, dyrektor ds. bezpieczeństwa w firmie Lucas Tree Experts, już na wstępnym etapie zadecydował o zakupie pilarek Husqvarna z unikalnym hamulcem łańcucha TrioBrake. Jak się okazało, była to niezwykle opłacalna inwestycja. Użytkownik pilarki, Bill Raleigh, oraz jego koledzy mogą teraz pracować w sposób bezpieczniejszy i bardziej ergonomiczny, a także wykorzystywać lepsze techniki pracy.

Prostsza i wydajniejsza praca

Bill Raleigh podkreśla szereg zalet hamulca TrioBrake. Hamulec ten pozwala między innymi wykonywać pracę przy użyciu pilarki w wydajniejszy i bardziej komfortowy sposób. „TrioBrake zdecydowanie umożliwia szybszą i płynniejszą pracę”. Na przykład, podczas ścinania lub przycinania drzewa, wystarczy ruch nadgarstka w stronę tylnej dźwigni, aby zatrzymać łańcuch i zwolnić lewą rękę w celu usunięcia gałęzi lub innych przeszkód”. Kolejną istotną zaletą, którą podkreśla Bill Raleigh, jest fakt, że hamulec TrioBrake wymusza używanie prawidłowej techniki pracy, na przykład uginanie nóg w kolanach zamiast pleców, co przekłada się na lepszą ergonomię.

TrioBrake feature Chainsaw

Mniejsze ryzyko urazów

Zmniejsza to ryzyko wystąpienia bólu pleców i innych dolegliwości, które mogą pojawiać się w przypadku nieprawidłowego używania pilarki. Gerry Breton dodaje: „Wysoka ergonomia pracy, z uwzględnieniem trzymania pilarki blisko ciała, zmniejsza także ryzyko odbijania. Ograniczenie do minimum liczby wypadków przy pracy jest dla nas niezwykle ważne”. Równie ważne jest przy tym usuwanie wszelkich przeszkód na drodze do wydajnej i rentownej pracy. „Jeśli dobrze zaznajomimy się z pilarką i jeśli będziemy wykonywać pracę w prawidłowy sposób, hamulec TrioBrake nie wpłynie negatywnie na wydajność. Wręcz przeciwnie — hamulec TrioBrake zdecydowanie promuje ergonomiczną i efektywną pracę”.

Firma Lucas Tree Experts działa w stanach Portland i Maine w północno-wschodniej części Stanów Zjednoczonych. Przedsiębiorstwo zatrudnia 250 pracowników i specjalizuje się w oczyszczaniu pasów linii energetycznych. Pracownicy ścinają drzewa rosnące zbyt blisko słupów, a także przy użyciu podnośników usuwają uszkodzone gałęzie zagrażające liniom energetycznym. Pracę nadzoruje dyrektor ds. bezpieczeństwa, Gerry Breton. Gerry już od dzieciństwa miał do czynienia z pilarkami.

Pilarki

Dowiedz się więcej o naszej gamie pilarek

Dowiedz się więcej

„Co ja wtedy sobie myślałem?”

Pamięta on jeden szczególny przypadek, gdy chciał pomóc ojcu w usunięciu werand przy kilku budynkach będących ich własnością. „Mój ojciec bał się sam demontować werandy. Dlatego obwiązał mnie liną i powiedział: „Nic się nie martw, Gerry, nic ci nie grozi” i kazał mi wyjść przez okno z pilarką elektryczną w ręce, abym wykonał niezbędne cięcia”. „Gdy teraz do tego wracam, zastanawiam się, co ja wtedy sobie myślałem — mówi Gerry, śmiejąc się. „Dzisiaj z pewnością nie podjąłbym się tego zadania, a już na pewno nie bez odpowiednich zabezpieczeń”. Gerry Breton kocha swoją pracę i z pasją podchodzi do spraw związanych z bezpieczeństwem. Dlatego też bez wahania zgodził się, gdy firma Husqvarna poprosiła Lucas Tree Experts o przetestowanie pilarek z hamulcem TrioBrake.

3 metody zatrzymywania łańcucha

TrioBrake to unikalny hamulec firmy Husqvarna, umożliwiający szybkie zatrzymanie łańcucha na trzy różne sposoby: automatycznie, przy użyciu mechanizmu bezwładnościowego, lub ręcznie, gdy operator dotknie przedniej lub tylnej dźwigni. Hamulec TrioBrake nie tylko zatrzymuje łańcuch w przypadku odbicia — jest on również aktywowany, gdy pilarka jest używana w nieprawidłowy sposób pod względem techniki i ergonomii pracy. Obecnie w firmie Lucas Tree Experts używanych jest wiele pilarek z hamulcem TrioBrake. „Operatorzy korzystający z pilarek z hamulcem TrioBrake znacznie usprawnili swoją pracę, ponieważ wymagały tego od nich same narzędzia” — mówi Gerry Breton.

Wygodna pilarka

Może to potwierdzić Bill Raleigh, doświadczony użytkownik oraz instruktor obsługi pilarek należący do zespołu pracującego wzdłuż pasa linii energetycznej w New Gloucester na północ od Portland. „Korzystam z tej pilarki od blisko czterech lat i stwierdzam, że to naprawdę świetne urządzenie” — mówi Bill Raleigh podczas przerwy w pracy. „Jest wygodna podczas pracy na ziemi i na wysokości, a tylna osłona zupełnie nie przeszkadza w jej obsłudze”.

TrioBrake - PR image