Řešení problémů s připojením Wi-Fi u robotických sekaček Automower®

Tato příručka se vztahuje pouze na modely sekaček Automower®, které podporují Wi-Fi.

Připojení Wi-Fi obvykle poskytuje stabilní připojení ke cloudu Husqvarna a aplikaci Automower® Connect. Občas však může dojít k problémům, kdy se robotická sekačka odpojuje od sítě Wi-Fi.

Co se stane, když se sekačka odpojí od sítě Wi-Fi?

 • Modely vybavené pouze připojením Wi-Fi: Pokud není k dispozici signál Wi-Fi, modely sekačky Automower®, které komunikují s cloudem Husqvarna pouze pomocí Wi-Fi, se v aplikaci Automower® Connect zobrazí jako odpojené. Pokud síť Wi-Fi nepokrývá celou pracovní oblast sekačky, je to normální.
 • Modely s připojením Wi-Fi a mobilním připojením: Modely sekačky Automower®, které komunikují s cloudem Husqvarna pomocí mobilního připojení i připojení Wi-Fi, se automaticky přepnou na mobilní připojení, když není k dispozici signál Wi-Fi.

Pokud u modelu vybaveného pouze připojením Wi-Fi dojde k odpojení od sítě Wi-Fi, platí následující:

 • Sekačka bude pokračovat v sečení trávníku podle plánu, ale nebude moci komunikovat s cloudem Husqvarna. Sekačku můžete nadále ovládat pomocí aplikace Automower® Connect, pokud se nacházíte ve vzdálenosti do 30 metrů od ní a jste připojení přes Bluetooth.
 • Příkazy odesílané pomocí služeb chytré domácnosti, jako je Google Home, Amazon Alexa a IFTTT, nebudou sekačkou přijaty.
 • Jakmile sekačka zachytí síťový signál, automaticky se znovu připojí ke cloudu Husqvarna. Poté můžete sekačku ovládat jako obvykle, a to prostřednictvím aplikace Automower® Connect či služeb chytré domácnosti. Stav připojení sekačky se zobrazí na ovládacím panelu aplikace Automower® Connect.

Proč se mi zobrazuje, že je sekačka odpojená?

Odpojení může mít několik důvodů:

 • Do aplikace Automower® Connect nebyla přidána žádná síť Wi-Fi.
 • Všechny sítě Wi-Fi byly odebrány.
 • Není k dispozici signál Wi-Fi z routeru, například z důvodu výpadku napájení.
 • Síť Wi-Fi nemá připojení k internetu.
 • Signál Wi-Fi je příliš slabý a sekačka je mimo dosah dostupných sítí Wi-Fi.

Řešení problémů s připojením Wi-Fi

Pokud problém nevyřeší restartování sekačky a mobilního zařízení, může být nutné další odstraňování problémů. Náš průvodce výrobky vás provede postupem na základě konkrétní situace.

Otevřít průvodce výrobky

Můžete také zkusit následující kroky:

 1. Restartujte sekačku tak, že ji vypnete a zapnete.
 2. Restartujte telefon.
 3. Restartujte aplikaci Automower® Connect. iOS | Android
 4. Ujistěte se, že máte nejnovější verzi aplikace Automower® Connect. App Store | Google Play
 5. Zkontrolujte, zda je telefon připojen k internetu.
 6. Ověřte, zda byla přidána síť Wi-Fi. V aplikaci Automower® Connect vyberte možnost Další > Nastavení > Automower® Connect > Wi-Fi. Pokud síť Wi-Fi přidána není, připojte sekačku k síti Wi-Fi.
 7. Pokud došlo k výpadku napájení, vyčkejte, dokud se napájení neobnoví.
 8. Zkontrolujte, zda router funguje, jak má, a vysílá signál Wi-Fi.
 9. Zkontrolujte, zda má síť Wi-Fi připojení k internetu.
 10. Pokud je signál sítě Wi-Fi slabý, pokuste se jej zesílit.

Kontrola a zlepšení signálu Wi-Fi

Pro dosažení nejlepších výsledků doporučujeme zajistit, aby síť Wi-Fi pokrývala celý trávník. Pokud je signál v některých částech pracovní oblasti slabý, je vhodné jej zesílit, například pomocí síťových extenderů. K dispozici jsou extendery od dodavatelů třetích stran, které jsou určeny speciálně pro venkovní použití.

V aplikaci Automower® Connect můžete zkontrolovat sílu signálu sítě Wi-Fi v oblasti, ve které se robotická sekačka právě nachází.

 1. Otevřete aplikaci Automower® Connect a přihlaste se.
 2. Vyberte možnost Další > Nastavení > Automower® Connect.
 3. Zadejte PIN kód.
 4. V části Wi-Fi zkontrolujte sílu signálu.

Problém přetrvává?

Pokud jste vyzkoušeli výše uvedené kroky a připojení je i nadále nefunkční, obraťte se na svého místního prodejce Husqvarna.

Více informací

Byl tento článek užitečný?