Řešení problémů s připojením Bluetooth u robotických sekaček Automower®

Bluetooth obvykle nabízí stabilní spojení mezi aplikací Automower® Connect a robotickou sekačkou na vzdálenost až 30 metrů, pokud mezi nimi nejsou žádné překážky. Někdy ale můžete narazit na potíže s párováním nebo připojením k aplikaci Automower® Connect.

Řešení problémů s připojením Bluetooth

K vyřešení potíží často stačí sekačku nebo mobilní zařízení restartovat. Pokud problém přetrvává nebo se vyskytuje často, možná bude nutné jej vyřešit jiným způsobem. Náš průvodce výrobky vás provede řešením na základě konkrétní situace.

Otevřít průvodce výrobky

Pokud průvodce výrobky použít nechcete, podívejte se na níže uvedené informace:

Obecné řešení potíží

 • Vzdálenost od sekačky: Přejděte k sekačce na méně než 5 metrů a neodcházejte, dokud se párování nedokončí.
 • Čas na připojení: Ponechejte výrobku dostatek času na připojení, zejména pokud se sekačka nedávno restartovala.
 • Připojení k jinému zařízení: Zkontrolujte, zda sekačka již není připojená k jinému zařízení. Mějte na paměti, že modely Automower® NERA podporují dvě připojení přes Bluetooth současně, zatímco všechny ostatní modely umožňují pouze jedno.
 • Služby zjišťování polohy a přístup k Bluetooth: Zkontrolujte nastavení Bluetooth na telefonu a zda je funkce Bluetooth povolena pro aplikaci Automower® Connect. U systému Android by měly být povoleny také služby určování polohy. Viz část Povolení služeb určování polohy a přístup k Bluetooth.
 • Restartujte mobilní zařízení: Někdy je nutné mobilní zařízení restartovat, aby se vyřešily dočasné softwarové problémy, které brání připojení Bluetooth.

 • Povolení žádosti o spárování: U některých modelů mobilních telefonů nemusí být žádost o spárování přes Bluetooth, kterou je nutné povolit, zjevná. Nepřehlédněte tuto žádost.
 • Správná sekačka: Pokud vlastníte více sekaček, zkontrolujte výrobní číslo (na typovém štítku výrobku), a ujistěte se tak, že se připojujete ke správné sekačce.

Párování přes Bluetooth

 • Obecné pokyny najdete v části Jak přidat robotickou sekačku Automower® do aplikace Automower® Connect.
 • Režim párování: Pokud sekačka není v režimu párování, restartujte ji. U všech robotických sekaček vyrobených po roce 2018 se po restartování spustí režim párování Bluetooth na 180 sekund.
 • Možnost Connect@Home: Pokud možnost Connect@Home není dostupná na displeji sekačky v části Příslušenství, restartujte sekačku. U všech robotických sekaček vyrobených po roce 2018 se po restartování spustí režim párování Bluetooth na 180 sekund.
 • Existující spárování: Zkontrolujte, zda je sekačka již spárována se zařízením Automower® Connect:
  • Otevřete seznam zařízení, které jsou přes Bluetooth připojeny k vašemu zařízení: Pro uživatele zařízení iPhone: Vyberte možnost Nastavení > Bluetooth. | Pro uživatele systému Android: Přejeďte prstem od horního okraje obrazovky směrem dolů. Zkontrolujte, zda je zapnuta funkce Bluetooth.
  • Pokud se sekačka zobrazí v seznamu, zrušte její spárování se zařízením: Pro uživatele zařízení iPhone: Zrušte spárování sekačky. | Pro uživatele systému Android: Zrušte spárování sekačky.
  • Zkuste znovu spárovat zařízení se sekačkou podle pokynů v aplikaci Automower® Connect.

Problém přetrvává?

Pokud jste vyzkoušeli výše uvedené kroky a připojení je i nadále nefunkční, obraťte se na svého místního prodejce Husqvarna.

Byl tento článek užitečný?