Používání robotické sekačky Husqvarna Automower® na více místech

Jednu robotickou sekačku Automower® můžete používat na více místech. Počet možných instalací u sekačky závisí na konkrétním modelu sekačky Automower®.

Pokud váš model Automower® podporuje používání profilů sečení, bude to ještě jednodušší. Profily sečení umožňují uložit nastavení sekačky pro různé nabíjecí stanice a pracovní oblasti.

Počet instalací na sekačku

Počet možných instalací se liší podle modelu robotické sekačky:

 • Husqvarna Automower® 405X, 415X, 435X AWD a všechny modely Husqvarna Automower® NERA: Můžete mít až 10 instalací, které lze spravovat v aplikaci Automower® Connect.
 • Ostatní modely Husqvarna Automower®: Jsou možné až 3 instalace, které lze spravovat z displeje sekačky.

Upozorňujeme, že model Automower® Aspire R4 nepodporuje profily sečení.

Používání jedné robotické sekačky Automower® na geograficky oddělených oblastech

Instalace sekačky Automower se dvěma nabíjecími stanicemi

Pokud chcete stejnou robotickou sekačku Automower® používat například doma i na chalupě, budete na obou místech potřebovat nabíjecí stanici a ohraničující vodič nebo instalaci s virtuální hranicí EPOS™. Až budete mít obě instalace hotové, můžete snadno nastavit dva profily sečení v nabídce sekačky nebo aplikaci Automower® Connect. Mezi těmito profily můžete přepínat při přesunu sekačky z jednoho místa na druhé.

Požadavky

 • Model sekačky Automower® s podporou profilů sečení.
 • Nabíjecí stanice na obou místech.
 • Instalace s ohraničujícím vodičem: nainstalovaný vodič na obou místech.
 • Instalace s virtuální hranicí EPOS™: Referenční stanice na obou místech.

Používání profilů sečení ve více instalacích

Do profilů sečení si můžete uložit sady nastavení pro různé instalace. V závislosti na modelu robotické sekačky jsou profily sečení přístupné z displeje sekačky nebo v aplikaci Automower® Connect.

Přístup k profilům sečení pomocí displeje sekačky

 1. Přejděte do části Nabídka > Nastavení > Profily na displeji sekačky Automower®.
 2. Vyberte možnost Použít profily.
 3. Vyberte profily (A, B nebo C).
 4. Přejmenujte profil dle potřeby.

Přístup k profilům sečení v aplikaci Automower® Connect

 1. Otevřete aplikaci Automower® Connect.
 2. Přejděte do části Nastavení > Spravovat profily.
 3. Chcete-li vytvořit nový profil, klikněte na symbol plus vpravo nahoře.
 4. Snadno přepínejte mezi profily podle potřeby.

Další informace o profilech sečení najdete tady: Co umožňují profily sečení v instalacích Husqvarna Automower®.

Používání jedné robotické sekačky Automower® na přilehlých trávnících, které ale nejsou propojené

U trávníků, které jsou blízko sebe, například když jde o trávník souseda, nebo při správě přilehlých travních ploch, které však nejsou propojené, můžete nastavit jeden z trávníků jako vedlejší plochu. V takovém případě vám stačí jen jedna instalace s jednou nabíjecí stanicí a jedním ohraničujícím vodičem. Připomínáme, že maximální délka ohraničujícího vodiče je 800 metrů. V tomto typu instalace nejsou mezi oběma plochami žádné průjezdy. Proto mezi nimi budete muset sekačku přemisťovat ručně a následně při spuštění vybrat možnost Vedlejší plocha. Přečtěte si více o vytvoření vedlejší plochy v instalaci sekačky Automower®.

Požadavky

 • Model sekačky Automower®, který podporuje vedlejší plochu.
 • Instalace s ohraničujícím vodičem pokrývající celou pracovní oblast, tzn. hlavní i vedlejší plochu.

Upozorňujeme, že u instalací s virtuální hranicí EPOS™ jsou nepropojené plochy trávníku nastavené jako oddělené pracovní oblasti a lze je spravovat v aplikaci Automower® Connect.

Instalace systému Automower s vedlejší plochou
.

Pokud potřebujete individuální pomoc s robotickou sekačkou, obraťte se na svého místního prodejce Husqvarna.

Byl tento článek užitečný?