Jak doplnit palivo do sekačky na trávu

V tomto článku se dozvíte, jaké jsou důležité vlastnosti paliva a jak doplnit benzín do sekačky na trávu Husqvarna.

Před nastartováním sekačky na trávu se ujistěte, že je ve výrobku palivo.

Vlastnosti paliva do sekačky na trávu

  • Palivo musí být čerstvé.
  • Použijte správný typ paliva pro konkrétní sekačku. Tyto informace naleznete v návodu k používání výrobku.
  • Nepoužívejte palivo s oktanovým číslem nižším než 90 RON (87 AKI). Můžete tím výrobek poškodit.

Jak doplnit palivo do sekačky na trávu

VAROVÁNÍ: Před doplňováním paliva nechte výrobek vychladnout.

  1. Víčko palivové nádrže otevírejte pomalu, aby se uvolnil tlak.
  2. Palivo doplňte pomalu z kanystru. Použijte trychtýř nebo speciální kanystr. Dojde-li k rozlití paliva, otřete jej utěrkou a zbytek nechte vypařit.
  3. Očistěte plochu kolem víčka palivové nádrže.
  4. Pevně dotáhněte víčko palivové nádrže. Není-li víčko palivové nádrže dotažené, hrozí nebezpečí požáru.
  5. Než výrobek spustíte, přejděte s ním minimálně 3 metry od místa, kde jste doplňovali palivo.

Byl tento článek užitečný?