Co je systematické sečení?

Systematické sečení je funkce, která umožňuje robotické sekačce Automower® s technologií EPOS™ systematicky sekat trávu v rovnoběžných dráhách a vytvářet tak na trávníku žíhaný efekt.

V současné době je k dispozici pro následující modely:

 • Automower® 320 NERA, 430X NERA a 450X NERA s technologií EPOS™
 • Automower® 520 EPOS™ a 550 EPOS™
 • CEORA™

Výhody systematického sečení oproti nepravidelnému sečení

 • Zvyšuje pracovní kapacitu nejméně o 50 % u trávníků na typických zahradách.
 • Na otevřených plochách, jako jsou fotbalová hřiště a další velké zelené plochy, se může pracovní kapacita zvýšit až o 100 %.
 • Poskytuje předvídatelnější doby sečení pro určené pracovní oblasti.
 • Nabízí tři různé způsoby sečení: rovnoběžný, kostkovaný (šachovnicový) a trojúhelníkový, které vytváří žíhaný efekt na trávníku.
 • Umožňuje flexibilní výběr směru sečení pro zajištění optimálního pokrytí plochy a zdraví trávy.

Alternativy vzorů

K dispozici jsou tři alternativní vzory pro systematické sečení:

 • Rovnoběžný vzor: Sekačka se pohybuje po trávníku v rovnoběžných drahách. Spustí každou sekací relaci v určeném rohu trávníku a pohybuje se stejným směrem, čímž vytváří pruhovaný vzor na trávníku.
 • Šachovnicový vzor: Sekačka seče celý trávník v jednom směru a během příští relace seče pod úhlem 90 stupňů oproti předchozí Střídá směr mezi relacemi a vytváří na trávníku šachovnicový vzor.
 • Trojúhelníkový vzor: Sekačka seče celý trávník v jednom směru a během příští relace seče pod úhlem 60 stupňů od předchozího. Mění směr mezi relacemi a vytváří trojúhelníkový vzor na trávníku. S tímto vzorem jsou pruhy na trávníku méně viditelné než s rovnoběžným nebo šachovnicovým vzorem.

Jak vybrat způsob (vzor) sečení?

Chcete-li vybrat vzor sečení, postupujte takto:

 • Otevřete aplikaci Automower® Connect.
 • Přejděte do části Mapa > Vybrat plochu > Vybrat vzor.
 • Nastavte směr vzoru definováním dvou bodů na mapě. Body můžete přichytit k stávajícím trasovým bodům na mapě a zarovnat směr s vaší instalací.
 • Vyberte upřednostněný vzor: rovnoběžný, šachovnicový nebo trojúhelníkový.

Rozdíly mezi systematickým a nepravidelným sečením

Výběr mezi systematickým a nepravidelným sečením závisí na vlastnostech trávníku a na vašich osobních preferencích.

Kdy zvolit systematické sečení?

 • Systematické sečení je nejvhodnější pro rovné, otevřené plochy s několika překážkami, jako jsou velké zahrady, fotbalová nebo golfová hřiště.
 • Pro dosažení žíhaného efektu na trávníku.

Kdy zvolit nepravidelné sečení?

 • Nepravidelné sečení je ideální pro trávníky se svahy, složité pracovní oblasti a plochy s mnoha překážkami, jako jsou trampolíny nebo květinové záhony.
 • Pro dosažení stejnoměrného výsledku sečení, protože trávník je sečen rovnoměrně ze všech směrů.

Kombinace systematického a nepravidelného sečení

U některých oblastí trávníku lze přiřadit systematické sečení a u jiných je možné provádět nepravidelné sečení.

Při kombinování systematického a nepravidelného sečení na vaší zahradě zvažte následující scénáře:

 • Pokud je naplánována pracovní oblast s nepravidelným sečením před systematickým, sekačka začne sekat pracovní oblast s nepravidelným sečením. Když začne plánovaný čas pro oblast se systematickým sečením, sekačka se přesune do této oblasti, dokončí sečení a poté se vrátí do oblasti s nepravidelným sečením, dokud neskončí plánovaný čas.
 • Pokud je plánováno současné spuštění oblasti s nepravidelným sečením a systematickým sečením, začne sekačka sekat v pracovní oblasti, která nebyla posečena nejdéle.

Jak funguje systematické sečení?

Mapování zahrady

Po instalaci robotická sekačka vytvoří trasu sečení podle předem vybraného směru sečení a tvaru trávníku a známých překážek, jako jsou ostrůvky a zakázané zóny.

Zahájení sečení

Sekačka začne sekat v rohu trávníku vybraném sekačkou. Poté pokračuje v sečení po vypočítaných trasách, přičemž mezi jednotlivými sečeními zůstává malý posun, aby se zabránilo vzniku stop a zajistilo se úplné pokrytí.

Dokončení postupu sečení

Sekačka pokračuje v sečení, dokud není dokončena celá oblast nebo neskončí plánovaný čas. Konečné sečení po obvodu zajišťuje odstranění neposečené trávy podél hranice a překážek.

Systematické sečení a plánování

Při systematickém sečení mějte na paměti tyto tipy pro plánování:

 • Sekačka sama zaparkuje, pokud dokončí pracovní oblast před koncem plánované relace sečení.
 • Pokud během jedné relace sečení není oblast dokončena, sekačka zahájí další naplánovanou relaci, kde byla ukončena předchozí relace.
 • Pokud trávník není po sečení plně posečen, prodlužte naplánované hodiny, aby měla sekačka více času na sečení.
 • Pokud je ve stejný den naplánována další relace sečení ve stejné pracovní oblasti, sekačka poseče plochu znovu.
 • Relace sečení bude přerušena, pokud dojde ke změně nastavení virtuální mapy nebo vzoru nebo pokud pracovní oblast nebude dokončena do 72 hodin.
 • Průběh sečení lze sledovat s využitím aplikace Automower® Connect. Po dokončení relace se zobrazí zpráva „Oblasti dokončeny“.

Systematické sečení a vyhýbání se objektům

Když je povoleno systematické sečení a sekačka detekuje neočekávaný objekt na trávníku, zastaví se před objektem a pokračuje v sečení podle plánu (žluté čáry na obrázku níže), přičemž se vyhne oblasti, kde se nachází objekt. Oblast za objektem zůstane neposečená, dokud nebude posečen zbytek naplánované oblasti.

Po dokončení plánované oblasti se sekačka přesune do neposečené oblasti za objektem a dokončí tak sečení (červené čáry na obrázku níže).

Vezměte prosím na vědomí, že všechny neposečené oblasti menší než 1 metr mezi nečekanou překážkou a virtuální hranicí zůstanou neposečené.

Systematické sečení: Informace a tipy

 • Pro optimální pokrytí plochy a zdraví trávy doporučujeme střídat směr sečení. Tím se zajistí rovnoměrné posečení a údržba všech ploch trávníku.
 • Pro svažující se trávníky doporučujeme nastavit směr sklonu přímo do svahu, aby se zabránilo opotřebení trávníku.
 • V pracovních oblastech s překážkami vytvořte zakázané zóny systému EPOS™ kolem překážek, a vyberte vzor s různými směry, abyste dosáhli dobrých výsledků sečení.

Obraťte se na svého místního prodejce Husqvarna, pokud potřebujete další pomoc s instalací nebo provozem vaší robotické sekačky Automower®.

Byl tento článek užitečný?