Výrobky a inovace

Husqvarna 550 XP® Mark II a Husqvarna 545 Mark II – řezný výkon

Naše testy ukazují, že pila Husqvarna 550 XP® Mark II má vyšší řezný výkon než pila Stihl MS 261 C-M.

Illustration Use for Cutting Capacity on .com
  • Měření času a otáček motoru se provádí elektronicky desetkrát za sekundu.
  • Když řetězová pila prochází prvním bodem, měření se automaticky spustí a ukončí se, když dosáhne druhého bodu.
  • Tyto body jsou umístěny tak, aby se měření provádělo pouze u druhé klády.

Nejlepší řezný výkon ve své třídě

V roce 2018 společnost Husqvarna provedla rozsáhlé testování nové profesionální řetězové pily 550 XP® Mark II v porovnání s pilou Stihl MS 261 C-M. Zařízení byla testována v kontrolovaném prostředí a výsledky jsou přesvědčivé.

Co je řezný výkon?
Řezný výkon se používá k popisu výkonnosti řetězové pily při jejím hlavním úkolu, kterým je její schopnost rychle přeříznout dřevo.
 
Tento výsledek přímo souvisí s pracovní kapacitou, které může uživatel dosahovat. Čím vyšší je řezný výkon, tím vyšší je efektivita práce. To znamená, že budete schopni vykonat více práce za méně času, což podnikateli nebo společnosti přinese větší zisky.
 
Jak se měří řezný výkon?
Řezný výkon se typicky měří v cm²/s, což je plocha průřezu za jednotku času, nebo jako doba v sekundách, kterou trvá přeříznutí klády. Jednoduše změříte dobu, kterou trvá přeříznutí kusu dřeva při maximálních jmenovitých otáčkách, typicky při porovnávání výsledků mezi různými modely.
 
Jak se prováděl tento konkrétní test?
Pro maximální přesnost byl test proveden v mechanické soupravě se zcela novými řetězovými pilami a řezacím zařízením. Obě pily musí přeříznout tři čtyřhranné klády 20 x 20 cm bez kůry.
 
Měření se provádí při maximálních jmenovitých otáčkách. Řetězová pila běží na plný plyn a řezací otáčky se upravují podle síly, která se používá k tlačení pily skrz kládu. Větší síla znamená nižší otáčky.
 
Při testu se používají tři klády na sobě a řezná rychlost se měří u prostřední klády. Test je optimalizován tak, aby bylo správné rychlosti dosaženo v druhé kládě. Každý model řetězové pily provede tři řezy a výsledky se použijí k výpočtu rozdílu v řezném výkonu mezi modely.
 
Jaké řezací zařízení bylo použito?
Pily Husqvarna 550 XP® Mark II a 545 Mark II byly vybaveny 15" vodicí lištou Husqvarna X-Force Pixel a řetězem Husqvarna X-Cut SP33G. Pila Stihl MS 261 C-M byla vybavena 15” vodicí lištou Stihl Rollomatic-e a řetězem Stihl RM3.
 
Výsledek
Pila Husqvarna 550 XP® Mark II vykazovala při všech testech vyšší řezný výkon než pila Stihl MS 261 C-M – přeřízla klády za kratší dobu.
 
*Tyto výroky se týkají modelu 550 XP® Mark II testovaného společností Husqvarna v kontrolovaném prostředí