565
  1. Οδηγός
Οδηγίες και οδηγοί

Τρόπος αντικατάστασης και καθαρισμού του φίλτρου αέρα σε ένα αλυσοπρίονο Husqvarna

Το φίλτρο αέρα αποτρέπει την εισχώρηση ρύπων στο αλυσοπρίονο Husqvarna. Ένα βρόμικο ή κατεστραμμένο φίλτρο μπορεί να μειώσει τη διάρκεια ζωής του μηχανήματος. Διαθέτουμε τρεις τύπους φίλτρων αέρα: τυπικό (για κανονικές συνθήκες), χειμερινό (για θερμοκρασίες γύρω από το σημείο πήξης και κάτω από αυτό) και από κετσέ (για συνθήκες με σκόνη και ξηρό περιβάλλον).

Ακολουθήστε αυτόν τον εύκολο οδηγό για να καθαρίσετε ή να αλλάξετε το φίλτρο αέρα

  1. Χρησιμοποιήστε ένα κατσαβίδι με επίπεδη μύτη για να ανοίξετε τις τρεις ασφάλειες στο κάλυμμα κυλίνδρου του αλυσοπρίονου
  2. Αφαιρέστε το κάλυμμα κυλίνδρου
  3. Χρησιμοποιήστε το κατσαβίδι για να ανασηκώσετε και να απελευθερώσετε τη μεταλλική ασφάλεια που συγκρατεί το φίλτρο αέρα στη θέση του
  4. Ελέγξτε το φίλτρο αέρα για ρύπους και ζημιές
  5. Ανοίξτε το φίλτρο αέρα τοποθετώντας προσεκτικά το κατσαβίδι ανάμεσα στο επάνω και το κάτω μέρος και απομακρύνοντάς τα
  6. Αν το φίλτρο αέρα είναι κατεστραμμένο ή πολύ βρόμικο, θα πρέπει να το αντικαταστήσετε
  7. Καθαρίστε το φίλτρο αέρα με μια καθαρή βούρτσα ή πλύνετέ το με σαπούνι και νερό
  8. Τοποθετήστε ξανά το φίλτρο αέρα στη θέση του και βεβαιωθείτε ότι έχει τοποθετηθεί σωστά στο αλυσοπρίονο πριν τοποθετήσετε ξανά το κάλυμμα του κυλίνδρου

Σχετικά άρθρα

Εμφάνιση 10 από 124