Kosiarki04.09.2023

Konserwacja kosiarki

Aby zapewnić optymalne warunki pracy kosiarki, należy przeprowadzić jej konserwację po upływie ustalonych okresów. Niektóre czynności konserwacyjne mogą być wykonywane w prosty sposób, a niektóre muszą być wykonywane przez autoryzowanego dilera.

Konserwacja kosiarki spalinowej

UWAGA: Upewnić się, że filtr powietrza jest uniesiony i nie dotyka podłoża po przechyleniu produktu. Ryzyko uszkodzenia silnika.

UWAGA: W przypadku modeli z elektrycznym rozrusznikiem należy przed przystąpieniem do konserwacji, napraw lub czyszczenia produktu wyjąć akumulator.

 • Przeprowadzić ogólną kontrolę, upewniając się, że nakrętki i śruby są dokręcone, a także że przewody nie znajdują się w miejscach, w którym mogą zostać uszkodzone. Sprawdzić również, czy nie występują wycieki.
 • Sprawdzić poziom oleju.
 • Wyczyścić urządzenie. Jak wyczyścić kosiarkę
 • Sprawdzić osprzęt tnący.
 • Sprawdzić pokrywę zespołu tnącego.
 • Sprawdzić dźwignię hamulca silnikowego.
 • Sprawdzić filtr powietrza.

Konserwacja kosiarki akumulatorowej

OSTRZEŻENIE: Aby uniknąć niezamierzonego uruchomienia, należy obrócić kluczyk zabezpieczający w położenie 0, wyjąć akumulator i odczekać przynajmniej 5 s.

OSTRZEŻENIE: W trakcie konserwacji narzędzi tnących należy korzystać z rękawic ochronnych. Łopatki są bardzo ostre i mogą łatwo skaleczyć.

 • Przeprowadzić ogólną kontrolę, upewniając się, że nakrętki i śruby są dokręcone, a także że przewody nie znajdują się w miejscach, w którym mogą zostać uszkodzone.
 • Wyczyścić urządzenie. Jak wyczyścić kosiarkę
 • Sprawdzić blokadę rozruchu.
 • Sprawdzić, czy elementy zabezpieczające są sprawne.
 • Sprawdzić osprzęt tnący. Jak sprawdzić noże kosiarki
 • Sprawdzić pokrywę zespołu tnącego.
 • Sprawdzić naładowanie akumulatora.
 • Sprawdzić, czy przyciski zwalniające akumulator działają prawidłowo oraz czy blokuje się on na miejscu w urządzeniu.
 • Sprawdzić, czy ładowarka nie jest uszkodzona oraz czy działa prawidłowo.
 • Sprawdzić połączenia pomiędzy akumulatorem a urządzeniem. Sprawdzić również połączenie pomiędzy akumulatorem a ładowarką.
Czy ten artykuł był pomocny?