Brushcutter 336 RK grass blade close up
  1. Prowadzenie
  2. Polecane produkty
Instrukcje i przewodniki

Jak dokonać zmiany na tarczę tnącą do trawy w wykaszarce

Zmiana żyłki na tarczę tnącą do trawy w wykaszarce Husqvarna jest prosta; wystarczy wykonać poniższe proste czynności. Jeśli wymieniasz głowicę żyłkową na zewnątrz, upewnij się, że jest ona w miejscu, w którym łatwo jest zobaczyć małe narzędzie lub nakrętkę na wypadek ich upuszczenia.

Przewodnik krok po kroku po kroku dotyczący zmiany na tarczę tnącą do trawy

  1. Zdejmij głowicę żyłkową, umieszczając kołek blokujący w małej głowicy z tyłu głowicy przekładni. Obracaj głowicę żyłkową, aż zablokuje się na swoim miejscu.
  2. Odkręć głowicę w kierunku zgodnym z ruchem wskazówek zegara.
  3. Umieść tarczę tnącą do trawy na tarczy zabierakowej.
  4. Umieść talerz dystansowy na tarczy tnącej do trawy.
  5. Umieść kołnierz oporowy na talerzu dystansowym.
  6. Dokręć nakrętkę zabezpieczającą, obracając ją w lewo.
  7. Ponownie umieść kołek blokujący w otworze po drugiej stronie głowicy przekładni. Za pomocą klucza nasadowego dokręć nakrętkę zabezpieczającą, obracając ją w lewo.