Gressklippere05.05.2023

Vedlikehold for gressklipper

Gressklipperen må vedlikeholdes i bestemte intervaller for at den skal fungere optimalt. Noe vedlikehold kan enkelt utføres selv, og noen må utføres av en autorisert lokal forhandler.

Vedlikehold for bensindrevet gressklipper

FORSIKTIG: Sørg for at luftfilteret vender opp og ikke mot bakken når du vipper produktet. Fare for motorskade.

FORSIKTIG: For modeller med elektrisk start må du alltid ta ut batteriet før du utfører vedlikehold på, reparerer eller rengjør produktet.

 • Utfør en generell inspeksjon for å kontrollere at mutrene og skruene på produktet er strammet, og at kablene ikke ligger slik at de kan blir skadet. Sjekk også at det ikke er noen lekkasjer.
 • Kontroller oljenivået.
 • Rengjør produktet. Slik rengjør du gressklipperen
 • Kontroller skjæreutstyret.
 • Kontroller klippedekselet.
 • Kontroller motorbremsehåndtaket.
 • Kontroller luftfilteret.

Vedlikehold for batteridrevet gressklipper

ADVARSEL: Vri tenningsnøkkelen til 0, ta ut batteriet og vent i minst 5 sekunder for å unngå at gressklipperen starter ved et uhell.

ADVARSEL: Bruk vernehansker når du utfører vedlikehold på skjæreutstyret. Knivene er svært skarpe, og det er fort gjort å skjære seg.

 • Utfør en generell inspeksjon for å kontrollere at mutrene og skruene på produktet er strammet, og at kablene ikke ligger slik at de kan blir skadet.
 • Rengjør produktet. Slik rengjør du gressklipperen
 • Kontroller startsperren.
 • Pass på at sikkerhetsutstyret på produktet ikke er defekt.
 • Kontroller skjæreutstyret. Slik undersøker du knivene på gressklipperen
 • Kontroller klippedekselet.
 • Kontroller batteriets ladenivå.
 • Kontroller at utløserknappene på batteriet fungerer riktig og at batteriet låses fast i produktet.
 • Undersøk batteriladeren for skader, og sørg for at den fungerer på riktig måte.
 • Undersøk forbindelsene mellom batteriet og produktet. Undersøk også forbindelsen mellom batteriet og batteriladeren.
Var denne artikkelen nyttig?