Použití pohonu kol sekačky na trávu

V tomto článku se dozvíte, jak používat pohon kol u sekačky na trávu Husqvarna.

Pohon kol můžete u sekačky na trávu použít různými způsoby podle typu vaší sekačky:

Páčka pojezdu na sekačce

Benzínová sekačka na trávu

 • Nastartujte výrobek.
 • Volitelně: Nastartujte motor zatažením za rukojeť brzdy motoru.
 • Pohon spustíte přitažením páky pojezdu k horní části řídítek.
 • Je-li tato funkce u vašeho modelu dostupná, nastavte rychlost pohonu pomocí páčky. H320-0691
 • V blízkosti překážek uvolněte páku pojezdu, aby se deaktivoval pohon. Upozorňujeme, že při uvolnění rukojeti brzdy motoru se pohon automaticky vypne.
 • Pokud chcete táhnout výrobek dozadu, vypněte pohon a zatlačte výrobek dopředu přibližně 10 cm. Tím dojde k uvolnění kol.

Akumulátorová sekačka na trávu

U akumulátorových výrobků můžete pohon používat se zapnutými i vypnutými břity.

 • Spusťte výrobek:
 1. Otevřete víko akumulátoru.
 2. Vložte nabitý akumulátor do držáku akumulátoru.
 3. Otočte bezpečnostní klíček do polohy 1.
 4. U některých modelů je třeba zapnout ovládací panel.
 • Pohon spustíte přitažením páky pojezdu k horní části řídítek.
 • Je-li tato funkce u vašeho modelu dostupná, stisknutím tlačítek + a - nastavíte rychlost pohonu.
 • V blízkosti překážek uvolněte páku pojezdu, aby se deaktivoval pohon. Upozorňujeme, že při uvolnění rukojeti brzdy motoru se pohon automaticky vypne.
 • Pokud chcete táhnout výrobek dozadu, vypněte pohon a zatlačte výrobek dopředu přibližně 10 cm.

Páčka pojezdu na sekačce

Benzínová sekačka na trávu

 • Nastartujte výrobek.
 • Volitelně: Nastartujte motor zatažením za rukojeť brzdy motoru.
 • Pohon spustíte přitažením páčky pojezdu k řidítkům.
 • Je-li tato funkce u vašeho modelu dostupná, stisknutím tlačítek + a - nastavíte rychlost pohonu. Je-li tato funkce u vašeho modelu dostupná, nastavte rychlost pohonu pomocí páčky.
 • Uvolněním páčky pojezdu od řídítek deaktivujete pohon, např. v blízkosti překážek. Upozorňujeme, že při uvolnění rukojeti brzdy motoru se pohon automaticky vypne.
 • Pokud chcete táhnout výrobek dozadu, uvolněte páčku pojezdu od řídítek a zatlačením výrobku dopředu přibližně 10 cm zcela uvolněte pohon.

Akumulátorová sekačka na trávu

U akumulátorových výrobků můžete pohon používat se zapnutými i vypnutými břity.

 • Spusťte výrobek:
 1. Otevřete víko akumulátoru.
 2. Vložte nabitý akumulátor do držáku akumulátoru.
 3. Otočte bezpečnostní klíček do polohy 1.
 4. U některých modelů je třeba zapnout ovládací panel.
 • Zatažením za ovládací páčku pojezdu nahoru aktivujte pohon.
 • Je-li tato funkce u vašeho modelu dostupná, stisknutím tlačítek + a - nastavíte rychlost pohonu.
 • Zatlačením ovládací páky pojezdu dolů deaktivujete pohon, např. v blízkosti překážek. Upozorňujeme, že při uvolnění rukojeti brzdy motoru se pohon automaticky vypne.
 • Pokud chcete táhnout výrobek dozadu, uvolněte páčku pojezdu od řídítek a zatlačením výrobku dopředu přibližně 10 cm zcela uvolněte pohon.

Pokud potřebujete individuální pomoc s výrobkem, obraťte se na svého místního prodejce Husqvarna.

Byl tento článek užitečný?