Pochopení, co umožňují profily sečení v instalacích Husqvarna Automower®

Profily sečení jsou funkcí aplikace Automower® Connect, která umožňuje vytvářet a spravovat různé konfigurační profily a nastavení v instalacích Husqvarna Automower®. To je užitečné zejména při použití jedné robotické sekačky na více místech nebo při nutnosti různých nastavení v rámci jedné instalace.

Modely podporující profily sečení v aplikaci Automower® Connect

Profily sečení lze spravovat prostřednictvím aplikace Automower® Connect u příslušných modelů, například Husqvarna Automower® 405X, 415X, 435X AWD a všechny modely Husqvarna Automower® NERA.

Co zahrnuje profil sečení

Profil sečení obsahuje různá nastavení, jako jsou konfigurace sekačky, objekty mapy a jejich příslušná nastavení. Můžete vytvořit několik profilů pro jednu instalaci nebo vytvořit různé instalace, z nichž každý má jedinečné profily.

Kolik profilů sečení můžete vytvořit?

Aplikace Automower® Connect umožňuje vytvořit až 10 profilů sečení.

Přístup k profilům sečení v aplikaci Automower® Connect

  1. Otevřete aplikaci Automower® Connect.
  2. Přejděte do části Nastavení > Spravovat profily.
  3. Chcete-li vytvořit nový profil, klikněte na symbol plus vpravo nahoře.
  4. Snadno přepínejte mezi profily podle potřeby.

Profily sečení v instalaci s virtuální hranicí systému EPOS™

U modelů Automower® NERA vybavených technologií EPOS™ lze vytvořit profily sečení jak pro instalace s virtuální hranicí systému EPOS™, tak pro instalace s ohraničujícím vodičem. Tato flexibilita umožňuje přepínat mezi virtuálními instalacemi a instalacemi s vodiči bez nutnosti pokaždé měnit nastavení.

Profily sečení pro různá místa

Bez ohledu na to, zda máte instalaci s ohraničujícím vodičem nebo virtuální hranicí systému EPOS™, je v každém místě vyžadována nabíjecí stanice. Pokud instalujete robotickou sekačku Automower® NERA vybavenou sadou EPOS™ na dvou nebo více různých místech, bude v každém místě také zapotřebí referenční stanice.

Podrobnější informace o instalacích pro různá místa najdete v článku Mohu robotickou sekačku Automower® používat na dvou různých místech?.

Pokud potřebujete individuální pomoc s robotickou sekačkou Automower®, obraťte se na svého místního prodejce Husqvarna.

Byl tento článek užitečný?